Zásady Ochrany Osobních Údajů

Last Updated: 20/11/19

Privacy Policy in other languages:

CZ - DE - EN - ES - HU - PL - SK

Děkujeme, že jste využili služeb Smaller Earth nebo navštívili jednu z našich webových stránek/mobilních aplikací. Naše pravidla ochrany osobních údajů jsou zde, aby vám pomohly pochopit způsob, jakým používáme údaje, které s námi sdílíte. Zahrnuje to, proč shromažďujeme určité údaje, jak je shromažďujeme a co přesně shromažďujeme. Taktéž vysvětlují jak a s kým bychom mohli sdílet vaše údaje a vaše práva týkající se vašich údajů.

Když používáme „my, „nás“, „naše“ a „Smaller Earth“, myslíme tím společnost Smaller Earth Group Limited, která vlastní a provozuje všechny značky, ochranné známky a webové stránky Smaller Earth.

Když používáme „vy“, „váš“ a „zákazník“, myslíme tím někoho, kdo se přihlásil do služby Smaller Earth, nebo navštívil naše webové stránky, nebo používá jednu z našich aplikací.

Smaller Earth neprodává zákazníkovi údaje nebo seznamy adres a nebude sdílet vaše osobní údaje s žádnou třetí stranou pro účely přímého marketingu, pokud jste neudělili výslovný souhlas.

Tyto pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na všechny webové stránky společnosti Smaller Earth, stejně jako na všechny ostatní webové stránky nebo mobilní aplikace (jako například Camp Leaders iOS aplikace), které vlastníme a provozujeme.

Naše webové stránky a značky:

Informace, které shromažďujeme

Při používání našich webových stránek a aplikací existují tři typy informací, které shromažďujeme.

Osobní údaje

Toto jsou data, které nám dobrovolně poskytujete a často jde o informace, které potřebujeme, abyste se mohli zúčastnit work and travel programu, nebo které nám poskytnete, když požádáte o další informace a/nebo nás kontaktujete.

Uživatelská data

Tyto údaje jako např. typ vašeho prohlížeče, operační systém nebo typ zařízení nám pomáhají vylepšit naše webové stránky a často jsou sledovány automaticky na pozadí.

Soubory cookie

Cookies jsou malé soubory údajů, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Cookies slouží k tomu, aby určité funkce fungovaly i na našich webových stránkách a poskytovaly důležité přehledy a údaje.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které identifikují nebo mohou být rozumně použité na identifikaci vás jako jednotlivce. Osobní údaje shromažďujeme několika různými způsoby, nejběžněji:

 • při vytváření aplikace pro některé z našich work and travel programů;
 • když požadujete více informací o našich work and travel programech;
 • když projevíte zájem o některý z našich programů;
 • když nás kontaktujete online;
 • když nám poskytnete zpětnou vazbu nebo odpověď na otázky týkající se našich služeb nebo progamů;
 • když se dobrovolně připojíte do našich seznamů.
 • Při registraci do kteréhokoli z našich programů od vás budeme požadovat informace, jako např. celé jméno, e-mailová adresa, heslo, datum narození, adresa, PSČ a země aktuálního pobytu. Během aplikace vás budeme žádat, abyste dobrovolně poskytli další informace vč. trvalého bydliště, kontaktních údajů na osobu blízkou pro případ tísně, profilové fotky, pracovních zkušeností a referencí i osobních údajů na osobu, kterou budeme kontaktovat v případě nouze (je vaší odpovědností získat souhlas od této osoby ke sdílení jejích osobních údajů s námi).

Pokud požadujete více informací o programu, projevíte zájem nebo nás kontaktujete online, můžeme vás požádat o informace jako je celé jméno, e-mailová adresa a kontaktní číslo.

Citlivé osobní údaje

Informace jako např. lékařské záznamy nebo výpis z rejstříku trestů je možno považovat za citlivé osobní údaje podle zákona o ochraně údajů. Tyto údaje shromažďujeme, abychom splnili vízové požadavky stanovené různými mezinárodními vládami.

Další citlivé osobní údaje, jako např. náboženské vyznání, mohou být dobrovolně poskytnuty, aby nám pomohli nalézt co možná nejvhodnějšího zaměstnavatele a umístění.

Pokud jsou údaje generalizovány nebo anonymizovány, tudíž již nejsou přímo spojeny s identifikovatelnou osobou, nejsou již klasifikovány jako osobní údaje. Smaller Earth může tyto údaje využít na jakékoli obchodní účely.

Právní základ pro zpracování osobních údajů v rámci GDPR

Při registraci do programu Smaller Earth budeme spoléhat na smlouvu (Contract) jako na zákonný základ na zpracování vašich osobních informací. Jako potenciální zákazník, který se zaregistruje do programu Smaller Earth, budete muset spravovat vaše údaje, abychom vám poskytli naše programové služby.

Při registraci marketingové komunikace nebo poskytování zpětné vazby související s programem Smaller Earth se spoléháme na souhlas (Consent) jako na zákonný základ pro zpracování. Budete explicitně požádání, abyste nám poskytli pouhlas s marketingovou komunikací v čase registrace do programu Smaller Earth.

Když se spojíte s poskytovatelem programů třetích stran, které můžete navštívit prostřednictvím webových stránek nebo aplikací Smaller Earth, tak společnost Smaller Earth bude spoléhat na legitimní zájem (Legitimate Interest) jako na náš zákonný základ na zpracování dat.

Další informace o zákonném základu zpracování dat najdete na internetové stránce ICO.

Zákonný základ pro zpracování – trestní údaje

Smaller Earth má zákonný základ podle článku 6 GDPR (tj. smlouva, legitimní zájem) na zpracování údajů o odsouzeních nebo trestních činech v trestním řízení; společnost má také zákonnou pravomoc tak učinit podle článku 10 GDPR na základě souhlasu dotyčné osoby. Registr účastníků programu obsahující informace z rejstříku trestů je jen dočasný a veškerá data týkající se odsouzení či trestných činů se anonymizují po ukončení programu.

Uživatelská data

Při návštěvě naší webové stránky nebo aplikace Smaller Earth shromažďujeme údaje o používání, která se odehrávají automaticky na pozadí. To zahrnuje:

Informace o zařízení

Smaller Earth shromažďuje informace o zařízeních, které přistupují na naše webové stránky a aplikace (např. typ zařízení, operační systém zařízení, nastavení zařízení, ID aplikace, jedinečný identifikátor zařízení a přehled o selhání). Přesné informace, které shromažďujeme, se liší v závislosti od nastavení zařízení a systému.

Záznamová data

Při návštěvě našich webových stránek nebo aplikací naše servery automaticky zaznamenávají informace jako IP adresa, typ a nastavení prohlížeče, odkazující a výstupní stránky, vstupní stránky, navštívené stránky, jazykové preference, informace o datu a času.

Informace o poloze

Při návštěvě našich webových stránek nebo aplikací obdržíme údaje, které nám pomohou přiblížit vaši polohu – to nám pomůže poskytnout vám správný jazykové prostředí webové stránky. Můžeme použít IP adresu vašeho zařízení nebo prohlížeče k určení přibližné polohy.

Soubory cookie

Cookies používáme na našich webových stránkách. Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím údajů, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie se odesílají do vašeho prohlížeče z webové stránky a uloženy na pevném disku vašeho počítače. Stejně jako mnoho dalších webových stránek, využíváme cookies ke shromažďování informací, avšak tyto informace nejsou osobně identifikovatelné. Nastavením ve vašem prohlížeči můžete zabránit ukládání cookies nebo být upozorněni, když jsou cookies odesílány. Pokud neakceptujete soubory cookie, pravděpodobně nebudete moci využívat některé funkce našich webových stránek.

Více informací o použití souborů cookie najdete v našich Pravidlech použití cookie (Cookie Policy).

Jak používáme vaše informace

Informace, které shromažďujeme, používáme následujícím způsobem:

 • pomáháme vám dokončit svou přihlášku a pomáháme vám s work and travel programem i získáním práce u zaměstnavatele;
 • posíláme vám e-maily a jiné oznámení týkající se služeb, k nimž jste se zaregistrovali;
 • reagujeme na vaše otázky a poskytujeme zákaznickou podporu;
 • rezervujeme služby ve jménu našich zákazníků (např. letenky);
 • při zúčtování, správě účtů či jiných administrativních úkonech;
 • na zlepšení služeb a programů, které nabízíme;
 • rozesíláme marketingová sdělení;
 • zkoumáme bezpečnostní problémy a předcházíme podvodům.

Jak zveřejňujeme nebo sdílíme údaje

Společnost Smaller Earth neprodává ani neposkytuje osobní údaje nezávislým třetím stranám nebo společnostem na marketingové účely. Vaše údaje sdílíme pouze s důvěryhodnými třetími stranami nebo přidruženými společnostmi včetně:

Poskytovatelé služeb

S cílem poskytovat naše služby zákazníkům využíváme poskytovatele třetích stran v oblastech jako je infrastruktura, e-mailová komunikace, platební brány, rezervace letů.

Společnosti přidružené ke Smaller Earth

Abychom mohli poskytovat naše služby, všechny údaje můžeme sdílet se společnostmi na celém světě, které jsou pod naší nebo společnou kontrolou. Smaller Earth Group Limited kontroluje všechny údaje a je zodpovědný za správu a používání údajů těmito přidruženými stranami. Přidružené strany poté budou zpracovávat tyto údaje. Budeme sdílet pouze údaje, které jsou potřebné na poskytování našich služeb a využití dat bude omezeno jen a výhradně k těmto účelům. Společnosti v rámci Smaller Earth vždy zpracovávají údaje v souladu s ochranou osobních údajů, avšak tam kde právní předpisy daného státu upravují přísněji tyto požadavky, musíme dodržovat požadavky práva daného státu. Mimo to, pokud vnitrostátní právní předpisy stanovují požadavky, které nejsou součástí naší politiky, musí se dodržovat příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Naše hostitelské podniky a poskytovatelé programů

Abychom mohli poskytovat naše služby při umísťování v hostitelských společnostech nebo u poskytovatelů programů po celém světě, jako jsou letní tábory, resorty nebo dobrovolnické programy, budeme s nimi sdílet požadované osobní údaje. Údaje budou využity jen pro účely umístění v hostitelských společnostech nebo u poskytovatelů programů, a to jen s vaším souhlasem při podpisu programové smlouvy. Všechny hostitelské společnosti a poskytovatelé programů podepsali dohodu o ochraně osobních údajů se Smaller Earth, která zabezpečuje, že vaše osobní údaje budou spravované v souladu s politikou GDPR.

Partneři

Abychom mohli poskytovat naše služby prostřednictvím kulturně-výměnných programů po celém světě, spolupracujeme s mnoha partnery, jakou jsou vízoví sponzoři a zprostředkovatelé pojištění. V případě potřeby s nimi sdílíme požadované osobní údaje. Údaje budou využity jen pro účel poskytování našich služeb, a to jen s vaším souhlasem při podpisu programové smlouvy. Všichni naši partneři podepsali dohodu o ochraně osobních údajů se Smaller Earth, která zabezpečuje, že vaše osobní údaje budou spravované v souladu s politikou GDPR.

Bezpečnost, zákonnost a prosazování práva

Smaller Earth bude sdílet vaše osobní údaje tak, aby splňovala bezpečnostním, právním a zákonným požadavkům.

Dodatečné informace ohledně našich partnerů a služeb poskytovaných třetími stranami, najdete zde.

Uchovávání dat

Vaše osobní údaje jsou vždy používány pouze pro účely, pro které byli shromažďovány a budou uchovávány pouze po dobu, která je nutně potřebná k plnění smluvních, finančních a právních závazků.

Obecné informace:

 • Pokud se zaregistrujete do programu, ale neprovedete platbu, všechny vaše osobní údaje budou smazány 3 roky po datu registrace.
 • Pokud se zaregistrujete do programu a uskutečníte platbu, vaše osobní údaje (s výjimkou jména, adresy a finančních transakcí) budou smazány 3 roky po datu poslední platby nebo 3 roky po ukončení vašeho programu (podle toho, co nastane později). Zbývající osobní údaje budou smazány 7 let po datu poslední platby.

Věková omezení

Naše programy nejsou zaměřeny na osoby mladší 16 let. Pokud se dozvíte, že nám někdo mladší 16 let předloží osobní informace bez souhlasu, kontaktujte nás, a my příslušné údaje odstraníme.

Odkazy

Často zobrazujeme reklamy třetích stran a další obsah, který odkazuje na externí webové stránky třetích stran. Nemůžeme kontrolovat ani nesmíme nést odpovědnost za pravidla ochrany osobních údajů třetích stran a za obsah jimi zobrazovaný. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů při odchodu z našeho webu a zjistěte, jak shromažďují a zpracovávají vaše informace.

Zabezpečení

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Detaily o vašem účtu, jako heslo, ochraňují váš účet a tudíž byste měli zvolit silné heslo. Prosíme, udržte vaše heslo v tajnosti a zamezte přístup jiným lidem k vašemu počítači a prohlížeči.

Vaše práva

Máte právo k:

 • Kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • Žádosti o vymazání nebo omezení vašich osobních údajů.
 • Žádosti o opravu, abyste opravili veškeré nepřesnosti údajů, které máme k dispozici.
 • Object to your Personal Data being processed.
 • Žádosti, abychom vám nezasílali žádná přímá marketingová sdělení, např. e-maily nebo fyzické dopisy.
 • Podání stížnosti u orgánu dohledu ICO.

Prosíme, veškeré požadavky nám doručte prostřednictvím vašeho online Smaller Earth účtu, kliknutím na „unsubscribe“ v e-mailech, nebo písemně na:

Smaller Earth, 4th Floor Atlantic Pavilion, Albert Dock, Liverpool L3 4AE OR data@smallerearth.com

Get in Touch