We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Terms of Use

Terms of Use in other languages:

CZ - DE - EN - ES - HU - PL - SK

Tyto podmínky se vztahují na jakékoli používání webových stránek společnosti Smaller Earth nebo mobilních aplikací (dále „Služba“) a pokračováním ve vyhledávání a používání služby souhlasíte s následujícími podmínkami použití, které spolu s našimi pravidly ochrany osobních údajů stanovují náš vtah s vámi ve vztahu k našim webovým stránkám a aplikacím. Pokud nesouhlasíte s některými částmi těchto podmínek, nepoužívejte dále naši službu.

Když používáme „my, „nás“, „naše“ a „Smaller Earth“, myslíme tím společnost Smaller Earth Group Limited, která vlastní a provozuje všechny značky, ochranné známky a webové stránky Smaller Earth.

Když používáme „vy“, „váš“ a „zákazník“, myslíme tím někoho, kdo se přihlásil do služby Smaller Earth, nebo navštívil naše webové stránky, nebo používá jednu z našich aplikací.

Prosíme, přečtěte si pozorně tuto dohodu.

Změny v dohodě

Vyhrazujeme si právo občasně měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek použití podle vlastního uvážení. Uděláme to tak, že zašleme důležité upozornění v podmínkách používání v naší službě a/nebo zašleme e-mail na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Je vaší zodpovědností zkontrolovat tyto podmínky použití kvůli změnám.

Pokračování v používání služby po odeslání změn bude znamenat, že změny akceptujete a souhlasíte s nimi. Nové smluvní podmínky budou účinné s okamžitou platností a budou se vztahovat na jakékoli další nebo nové používání služeb Smaller Earth.

Vlastnictví

Všechny texty, grafika, ochranné známky, značky, obrázky, videa a hudba (dále „Obsah“) zobrazované ve službě Smaller Earth jsou ve vlastnictví nebo licencované společností Smaller Earth a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Používání našich služeb

Používání služeb Smaller Earth podléhá následujícím podmínkám použití:

Služby Smaller Earth byste měli používat:

 • pro vlastní osobní a nekomerční použití, které by mělo být vždy přiměřené a nezneužívající;
 • k získání relevantních informací, zkontrolování vhodnosti nebo dostupnosti služby Smaller Earth nebo jejího programu;
 • k účelům oprávněného přihlášení se do programu Smaller Earth;
 • k získání přístup k informacím o programových aplikacích, spravování svého účtu nebo kontaktování nás v souvislosti s vašim programem nebo cestováním;
 • ke sdílení vašich recenzí a připomínek k našim programům a službá.

Službu Smaller Earth nemůžete používat:

 • k přístupu, používání, extrahování nebo kopírování jakéhokoli materiálu nebo informací ze služby Smaller Earth, a to na komerční účely nebo jakýkoli jiný účel, který je nezákonný;
 • ke kopírování, šíření, změně nebo manipulování se všemi materiály nacházejícími se na webových stránkách nebo aplikacích Smaller Earth, ať už tiskem, ukládáním na disk nebo distribucí;
 • jakýmkoli způsobem, který způsobuje nebo může způsobit porušení práv kterékoli strany nebo porušuje jakékoli normy, pravidla nebo předpisy uveřejněné příslušným orgánem;
 • k získání nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu k osobním údajům, informacím nebo údajům o rezervacích;
 • k neoprávněným, falešným nebo podvodným poznámkám nebo rezervaci ve službě Smaller Earth;
 • způsobem, který by narušil nebo ovlivnil výkon webových stránek nebo aplikací Smaller Earth.

Odkazy

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Smaller Earth.

Smaller Earth nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo používání webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále potvrzujete, že souhlasíte s tím, že společnost Smaller Earth nebude zodpovědná ani přímo ani nepřímo za škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo spojenou s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takovýto obsah, zboží nebo služby dostupné na takovýchto webových stránkách nebo službách.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše informace můžeme používat a sdílet podle našich pravidel ochrany osobních údajů (Privacy Policy). Naše pravidla ochrany osobních údajů budou považovány za součást těchto podmínek.

Vyloučení zodpovědnosti

Táto služba je poskytována „jako taková“ a Smaller Earth neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, a to ani výslovní, ani přímo související s touto službou nebo jakoukoli její službou. Všechny poskytnuté informace podléhají změnám bez upozornění. Přebíráte úplnou zodpovědnost za používání této služby. V případě, že jste se službou nebo jakýmkoli obsahem nespokojeni, je třeba přerušit používání této služby.

Get in Touch