Polityka Prywatności

Last Updated: 20/11/19

Privacy Policy in other languages:

CZ - DE - EN - ES - HU - PL - SK

Dziękujemy za skorzystanie z usług Smaller Earth poprzez odwiedzenie jednej z naszych stron lub mobilnej aplikacji. Nasza Polityka Prywatności ma pomóc Ci w zrozumieniu sposobu, w jaki wykorzystujemy dane, które nam udostępniasz. Dotyczy zbieranych przez nas danych, sposobu w jakie je gromadzimy oraz komu Twoje dane możemy udostępniać.

Używając terminów “my”, “nas”, “nasze” oraz “Smaller Earth” odnosimy się do Smaller Earth Group Limited będącej właścicielem i zarządcą wszystkich związanych ze Smaller Earth marek, znaków towarowych i stron internetowych.

Używając pojęć “Ty” oraz “klient” odnosimy się albo do kogoś, kto zapisał się na oferowaną przez Smaller Earth usługę, bądź odwiedza naszą stronę internetową lub korzysta z jednej z naszych aplikacji.

Smaller Earth nie sprzedaje danych swoich klientów bądź list mailingowych i nie udostępnia Twoich Danych Osobowych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.

Poniższa Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych Smaller Earth, jak również do wszystkich pozostałych stron internetowych i aplikacji mobilnych (tj. nasza aplikacja Camp Leaders iOS), których właścicielami jesteśmy i którymi zarządzamy.

Nasze strony internetowe, loga i marki:

Informacje, które gromadzimy

Podczas gdy ktoś korzysta z naszej strony internetowej lub z aplikacji gromadzimy trzy rodzaje informacji

Dane Osobowe

To dane, które przekazujesz nam dobrowolnie aby wziąć udział w którymś z naszych programów bądź informacje dodatkowe, które przekazujesz do nas podczas procesu rekrutacji i kontaktu z nami.

Dane użytkowania

Pomagają nam ulepszać strony internetowe, często zbierane są automatycznie przez przeglądarkę, system operacyjny, bądź wykorzystywane przez Ciebie urządzenie.

Dane Cookies

Ciasteczka (Cookies) to małe pakiety danych zgromadzone na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Wykorzystywane są, by umożliwić działanie określonych elementów naszych stron internetowych oraz w celu zapewnienia danych sprawozdawczych.

Dane osobowe

Dane Osobowe to wszystkie dane, które identyfikują, bądź mogą zostać wykorzystane w celu identyfikacji Ciebie jako konkretnej osoby. Gromadzimy je na kilka różnych sposobów, wśród których wyróżnić można następujące:

 • Kiedy wypełniasz aplikację na jeden z naszych programów
 • Kiedy wnioskujesz o więcej informacji dotyczących jednego z naszych programów
 • Kiedy w oficjalny sposób wyrażasz zainteresowanie jednym z naszych programów
 • Kiedy kontaktujesz się z nami online
 • Kiedy udzielasz informacji zwrotnej lub wypełniasz ankietę związaną z naszymi usługami lub programami
 • Kiedy dobrowolnie dołączasz do naszej listy mailingowej.

W czasie rejestrowania się na jeden z naszych programów poprosimy Cię o następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia, adres zamieszkania, kod pocztowy oraz kraj pochodzenia. Następnie, w dalszej części aplikacji, prosimy o dobrowolne podanie dodatkowych informacji dotyczących np. Twojego adresu zamieszkania, danych kontaktowych w nagłych przypadkach, zdjęcia profilowego, historii zatrudnienia, referencji oraz innych szczegółów związanych z osobą kontaktową w nagłych przypadkach /a także danych osobowych osoby do kontaktu w nagłych przypadkach (musisz uzyskać od tej osoby zgody na udostępnienie nam jej danych kontaktowych).

Wnioskując o uzyskanie dodatkowych informacji o programie, oficjalnie wyrażając zainteresowanie lub kontaktując się z nami online, możemy poprosić Cię o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz informacji kontaktowych.

Wrażliwe Dane Osobowe

Dane takie jak “Zaświadczenie o niekaralności” mogą być postrzegane jako “Wrażliwe Dane Osobowe” podlegające brytyjskiej Data Protection Act 1998 - Umowie o Ochronie Danych z 1998r. Gromadzimy te dane by móc spełnić wymagania wizowe ustalane przez rządy różnych krajów.

Pozostałe Wrażliwe Dane Osobowe, takie jak przekonania religijne i historia medyczna, mogą zostać nam dobrowolnie udostępnione w celu lepszego dopasowania do Ciebie pracodawcy i miejsca zatrudnienia.

Jeżeli dane zostały zagregowane lub zanonimizowane i nie można już ich powiązać z dającą się zidentyfikować osobą, nie są już klasyfikowane jako dane osobowe. Smaller Earth może wykorzystywać je wówczas dla wszelkich celów biznesowych.

Prawne podstawy przetwarzania Danych Osobowych w ramach RODO

W trakcie Twojej rejestracji na Program Smaller Earth, będziemy opierać się o regulacje brytyjskiego organu sprawującego kontrolę nad ochroną danych traktując je jako prawną podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych. Będąc potencjalnym klientem, który rejestruje się na program Smaller Earth, będziemy musieli przetwarzać Twoje dane, byś mógł skorzystać z oferowanych przez nas programów.

Zgadzając się na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym bądź wysyłając nam informację zwrotną związaną z programami Smaller Earth, będziemy opierać się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Stanowi ona wówczas prawny dokument, który jest podstawą do przetwarzania danych. Zostaniesz wyraźnie poproszony o udzielenie nam zgody na komunikację o charakterze marketingowym w momencie rejestrowania się na program Smaller Earth.

Udostępniając Twoje dane podmiotom trzecim, do których dostęp masz dzięki stronie internetowej Smaller Earth lub jej aplikacji, Smaller Earth będzie kierować się uzasadnionym interesem realizacji programu jako naszej legalnej podstawie przetwarzania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podstaw prawnych związanych z przetwarzaniem danych odwiedź stronę brytyjskiego ICO bądź jego polskiego odpowiednika – www.uodo.gov.pl

Prawne Podstawy Przetwarzania Informacji z zaświadczeń o niekaralności.

Smaller Earth ma podstawę prawną zgodnie z art. 6 RODO (tj. Umową, uzasadnionym interesem) do przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących za przestępstwa lub wykroczenia; spółka ma również prawo do tego na mocy art. 10 RODO na podstawie zgody podmiotu danych (załącznik 1, część 3 zgodnie z prawem brytyjskim). Kompleksowy rejestr spraw karnych uczestnika nie jest przechowywany, a wszelkie dane dotyczące wyroków skazujących za przestępstwa lub wykroczenia są anonimizowane po zakończeniu usługi.

Dane Użytkowe

W trakcie gdy odwiedzana jest strona internetowa bądź aplikacja Smaller Earth zbieramy dane użytkowe, co automatycznie dzieje się w tle. W tym zawierają się:

Informacje o urządzeniu

Smaller Earth gromadzi dane o urządzeniach, na których uruchamiane są nasze strony internetowe i aplikacje w tym: typ urządzenia, system operacyjny urządzenia, ustawienia urządzenia, ID aplikacji, unikalny identyfikator urządzenia i zgłoszenia awarii. Dokładne informacje, które zbieramy różnią się w zależności od urządzenia i ustawień systemowych.

Log Data

W trakcie odwiedzania naszych stron internetowych bądź aplikacji, nasze serwery automatycznie rejestrują informację o Twojej wizycie w logach serwera. Logi mogą zawierać informacje takie jak Twój adres IP, rodzaj przeglądarki oraz jej ustawienia, strony polecające i wychodzące, strony docelowe, odwiedzane strony, preferencje językowe oraz standardy daty i godziny.

Informacje o lokalizacji

W trakcie gdy odwiedzane są nasze strony internetowe lub aplikacje, otrzymamy dane, które pozwolą w przybliżeniu określić Twoją lokalizację. Pomaga to zapewnić poprawny język oraz właściwą wersję strony internetowej. Możemy korzystać z adresu IP Twojej przeglądarki bądź urządzenia, aby w przybliżeniu określić lokalizację.

Cookie Data

Nasze strony wykorzystują pliki ‘cookies’, tzw. ciasteczka. Ciasteczka to pliki o niewielkiej ilości danych, które mogą zawierać unikalny anonimowy identyfikator. Ciasteczka są wysyłane do Twojej przeglądarki przez stronę internetową i są przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Podobnie jak wiele stron internetowych, używamy “ciasteczek” do zbierania informacji, jednakże nie mogą być one personalnie zidentyfikowane. Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by odmawiała zgody wszelkim ciasteczkom, lub by informowała, gdy takie zostają wysłane. Jednakże, jeśli nie zaakceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z poszczególnych funkcji na naszej stronie.

Więcej informacji odnośnie używania przez nas ciasteczek znajdziesz w Cookie Policy.

W jaki sposób korzystamy z zebranych informacji

Gromadzone informacje wykorzystujemy w następujące sposoby:

 • W celu pomocy w wypełnianiu aplikacji i udzieleniu wsparcia związanego z zatrudnieniem na ośrodku.
 • Aby wysyłać wiadomości email bądź komunikować się z Tobą w celu realizacji usługi, na którą się zapisałeś.
 • W celu udzielenia Ci odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania i zapewnienia Ci wsparcia
 • W celu rezerwowania usług w Twoim imieniu, na przykład loty, ubezpieczenie, rozmowa wizowa.
 • W celu fakturowania, zarządzania kontem oraz pozostałych czynności administracyjnych
 • W celu ulepszenia naszych usługi i programów
 • W celu wysyłania komunikatów o charakterze marketingowym
 • Aby badać kwestie bezpieczeństwa i przeciwdziałać wyłudzeniom bądź oszustwom.

W jaki sposób ujawniamy i udostępniamy dane

We wszystkich przypadkach odnoszących się do programów lub usług Smaller Earth, to Smaller Earth Group Ltd jest administratorem danych. W większości przypadków, przetwarzającym Twoje dane będzie biuro Smaller Earth bądź Camp Leaders zlokalizowane w Twoim kraju. Smaller Earth nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobistych nieafiliowanym podmiotom trzecim lub firmom w celach marketingowych. Będziemy dzielić się Twoimi danymi wyłącznie z zaufanymi podmiotami włączając w to:

Usługodawców

W celu zapewnienia usług korzystamy z zewnętrznych dostawców w dziedzinach takich jak ubezpieczenia, komunikacja emailowa, programy płatnicze, czy też rezerwowanie biletów lotniczych bądź rozmów wizowych.

Oddziały Smaller Earth

Istnieje możliwość, iż będziemy przetwarzać Twoje dane z naszymi oddziałami, zlokalizowanymi na całym świecie w celu jak najlepszego świadczenia usługi. Odziały te pozostają pod naszą kontrolą. Smaller Earth Group Limited jest administratorem danych i odpowiada za zarządzanie oraz wykorzystywanie danych przez wskazane oddziały, które będą mieć status podmiotów przetwarzających. Będziemy udostępniać tylko i wyłącznie te dane, które są potrzebne w celu wykoanania naszych usług i do tego będzie ograniczone owo udostępnianie danych. Firmy wewnętrzne Smaller Earth będą zawsze wykorzystywać dane w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności. W miejscach, w których prawo krajowe narzuca wymagania surowsze niż narzucane przez tę politykę, wymagane jest wypełnianie warunków nałożonych przez prawo krajowe. Co więcej, tam, gdzie prawo krajowe narzuca wymóg nie poruszony w niniejszej polityce, należy dostosować się do odpowiedniego prawa krajowego.

Pracodawcy

W celu zapewnienia usług związanych z zatrudnieniem na ośrodkach takich jak letnie obozy kolonijne (summer camps), resorty bądź też dostarczenia usług wyjazdowych polegających na wolontariacie, będziemy udostępniać im konieczne dane. Jedynym celem tego działania jest zatrudnienie w placówce a dane zostaną przekazane na podstawie zgody udzielonej podczas rejestracji na któryś z programów Smaller Earth. Wszyscy pracodawcy, z którymi współpracujemy podpisali ze Smaller Earth Porozumienie o Ochronie Danych zapewniające, że Twoje Dane Osobowe będą zarządzane w zgodzie z RODO.

Partnerzy

W celu świadczenia naszych usług programów wymiany kulturowej na całym świecie, współpracujemy z wieloma partnerami, takimi jak sponsorzy wizowi czy ubezpieczyciele. W razie konieczności udostępnimy im niezbędne dane osobowe. Ma to jedynie na celu wywiązanie się przez nas ze zleconej przez Ciebie usługi zorganizowania programu wymiany kulturowej i będzie mieć miejsce wyłącznie za Twoją zgodą udzieloną podczas rejestracji na program. Wszyscy nasi partnerzy podpisali ze Smaller Earth Porozumienie o Ochronie Danych zapewniające, że Twoje dane osobowe będą zarządzane w zgodzie z RODO.

Bezpieczeństwo, Przymus Prawny i Egzekwowanie Prawa

Smaller Earth może udostępniać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa, bądź ze względu na Przymus Prawny i jego egzekwowanie.

Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów trzecich będących usługodawcami oraz naszych filii, dostępne są tutaj.

Przechowywanie Danych

Twoje Dane Osobowe używane są tylko i wyłącznie w celach, w których zostały zebrane i będą przechowywane tylko przez okres konieczny do wypełnienia zobowiązań kontraktowych, finansowych oraz prawnych.

 • Jeśli zarejestrujesz się w programie, ale nie dokonasz płatności, wszystkie Twoje dane osobowe zostaną usunięte 3 lata od daty rejestracji
 • Jeśli zarejestrujesz się do programu i dokonasz płatności, Twoje dane osobowe (z wyjątkiem imienia i nazwiska, adresu i transakcji finansowych) zostaną usunięte 3 lata po dacie ostatniej płatności lub 3 lata po zakończeniu programu (w zależności od tego, co nastąpi później). Wszystkie pozostałe dane osobowe zostaną usunięte po upływie 7 lat od daty ostatniej płatności.

Ograniczenia wiekowe

Nasze programy nie są dedykowane osobom poniżej 16. roku życia. Jeśli wiesz się, że osoba poniżej 16. roku życia zapisała się na jeden z naszych skontaktuj się z nami.

Linki

Często wyświetlamy reklamy podmiotów trzecich oraz inną zawartość odnoszącą w linkach do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie możemy kontrolować ani też brać odpowiedzialności za politykę prywatności osób trzecich i zawartość, którą prezentują. Prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności w chwili opuszczania naszej strony internetowej w celu zorientowania się w jaki sposób zbierają i przetwarzają oni Twoje dane.

Bezpieczeństwo

Ochronę danych naszych użytkowników traktujemy bardzo poważnie. Szczegóły dotyczące Twojego konta, takie jak hasło, chronią konto, dlatego powinieneś używać unikalnego i silnego hasła. Zachowaj swoje hasło dla siebie i ogranicz dostęp do twojego komputera oraz przeglądarki.

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • Uzyskania kopii danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat
 • Wnioskowania o usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania danych osobowych
 • Wnioskowania o sprostowanie wszelkich nieścisłości dotyczących Twoich danych osobowych, które zgromadziliśmy
 • Wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych
 • Wnioskowania o nie otrzymywanie od nas żadnych bezpośrednich materiałów o charakterze marketingowym, takich jak maile bądź listy
 • Wniesienia skargi do ICO lub innego organu nadzorczego.

Prosimy o przekazywanie wszelkich wniosków za pośrednictwem Twojego konta online Smaller Earth, przez kliknięcie “unsubscribe” w mailach marketingowych lub pisząc na adres:

Smaller Earth, 4th Floor Atlantic Pavilion, Albert Dock, Liverpool L3 4AE OR data@smallerearth.com

Get in Touch