We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Terms of Use

Warunki użytkowania w innych językach:

CZ - DE - EN - ES - HU - PL - SK

Niniejsze warunki odnoszą się do wykorzystania strony Smaller Earth lub jej mobilnej aplikacji (zbiorowo “Usług”). Poprzez dalsze przeglądanie i korzystanie, zgadzasz się na następujące warunki użytkowania, które wraz z naszą Polityką Prywatności wyznaczają naszą relację z Tobą w odniesieniu do naszych stron internetowych i aplikacji. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią niniejszych warunków, przerwij kontynuowanie użytkowania naszych usług.

Używając terminów “my”, “nas”, “nasze” oraz “Smaller Earth” odnosimy się do Smaller Earth Group Limited będącej właścicielem i zarządcą wszystkich związanych ze Smaller Earth marek, znaków towarowych i stron internetowych.

Używając pojęć “ty”, “twój” oraz “klient” odnosimy się albo do kogoś, kto zapisał się na oferowaną przez Smaller Earth usługę, bądź odwiedza naszą stronę internetową lub korzysta z jednej z naszych aplikacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami

Zmiany w warunkach

Zastrzegamy prawo do okazjonalnego zmieniania, modyfikacji, dodawania bądź usuwania fragmentów niniejszych Warunków Użytkowania, wedle naszego uznania. Zmiany będą dokonywane poprzez wyraźnie powiadomienie w Warunkach Użytkowania lub przez wysłanie e-maila na ostatni z dostarczonych przez Ciebie adresów e-mail. Uczestnik jest odpowiedzialny za sprawdzanie zmian widocznych w Warunkach Użytkowania.

Dalsze użytkowanie z Usługi po opublikowaniu zmian oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się z dokonanymi zmianami. Nowe Warunki Użytkowania będą obowiązywały niezwłocznie i będą miały zastosowanie do każdego dalszego i nowego użycia jakichkolwiek Usług Smaller Earth.

Własność

Wszystkie teksty, grafiki, znaki towarowe, produkty, marki, zdjęcia filmy video i muzyka (zbiorczo “Treść”) umieszczone w serwisie Smaller Earth, należą do Smaller Earth, bądź są licencjonowane przez Smaller Earth i są chronione przez prawo autorskie i prawo znaków towarowych.

Korzystanie z naszych usług

Korzystanie z usług Smaller Earth jest przedmiotem następujących warunków użytkowania:

Możesz korzystać z usług Smaller Earth wyłącznie:

 • Dla własnego i niekomercyjnego użytku osobistego, który zawsze powinien być uzasadniony i bez stosowania nadużycia. ;
 • W celu uzyskania odpowiednich informacji, sprawdzania przydatności bądź dostępności usługi lub programu Smaller Earth.
 • W celach związanych z aplikowaniem na program Smaller Earth.
 • By uzyskać dostęp do informacji o Twojej aplikacji do programu, zarządzać swoim kontem lub skontaktować się z nami w sprawie programu czy planu podróży.
 • Aby dzielić się opiniami i komentować nasze programy i usługi.

Zabronione jest korzystanie z usług Smaller Earth:

 • W celu dostępu, wykorzystania, uzyskiwania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów bądź informacji od Smaller Earth, w celach bezprawnych lub komercyjnych.
 • Aby kopiować, rozpowszechniać, modyfikować lub manipulować jakimikolwiek materiałami pozyskanymi ze strony internetowej bądź w aplikacjach Smaller Earth.
 • W sposób, który powoduje lub może powodować naruszenie praw innych podmiotów, lub który narusza jakiekolwiek standardy, zasady lub przepisy prawa. bądź
 • tW celu zdobycia lub próby zdobycia nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych, danych dotyczących rezerwacji bądź sprzedaży.
 • Aby dokonywać nieautoryzowanych, fałszywych, bądź nieuczciwych komentarzy bądź ataków na Smaller Earth.
 • W sposób, który zakłócałby lub wpływał na wydajność stron internetowych lub aplikacji Smaller Earth.

Linki

Nasze strony i aplikacja mogą zawierać linki do stron dostawców zewnętrznych, strony te nie są kontrolowane przez Nas.

Smaller Earth nie ma żadnej kontroli nad treściami, politykami prywatności lub praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że Small Earth nie ponosi odpowiedzialności ani zobowiązań, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane w związku z użyciem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub usług.

Polityka Prywatności

Możemy wykorzystywać i udostępniać Twoje informacje w zgodzie z naszą Polityką Prywatności. Nasza Polityka Prywatności będzie traktowana jako część niniejszej niniejszych warunków.

Oświadczenie

Niniejsza Usługa jest świadczona w takiej formie jaka została przedstawiona, a Smaller Earth nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, związanych z tą Usługą lub żadnymi innymi Usługami. Wszystkie podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie z tej Usługi. W przypadku niezadowolenia z Usługi lub jakiejkolwiek Treści, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z Usługi.

Get in Touch