We’ve noticed you might be viewing our website from a different location. Visit your regional site for more relevant information and pricing.

Privacy Policy

Posledná aktualizácia: 10. februára 2023

Privacy Policy in other languages:

CZ - DE - EN - ES - HU - PL - SK

Ďakujeme, že ste si vybrali Smaller Earth alebo navštívite niektorý z našich webov / mobilných aplikácií.

Na Smaller Earth sa vzťahuje britské a európske nariadenie GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – General Data Protection Regulation). Toto nariadenie zaisťuje, aby spoločnosti zaobchádzali s vašimi osobnými údajmi s maximálnou dôvernosťou a opatrnosťou. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú tu, aby sme vám pomohli pochopiť spôsob, akým používame údaje, ktoré s nami zdieľate, spolu s vašimi právami. Pravidlá sa vzťahujú na to, aké údaje zhromažďujeme a prečo, ako ich zhromažďujeme, ako dlho sa uchovávajú a ako sa spracúvajú. Vysvetľuje tiež, s kým budeme zdieľať vaše údaje, a náš právny základ pre zaobchádzanie s vašimi údajmi.

Za účelom komunikácie s vami a poskytovania služieb bude Smaller Earth narábať s vašimi osobnými údajmi. Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli uplatniť svoje práva na údaje poskytované Veľkou Britániou a všeobecným nariadením o ochrane údajov, ako je prístup k údajom, ich oprava a vymazanie, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií v týchto zásadách.

Venujte pozornosť skutočnosti, že:

 • ak sa uchádzate o niektorý z programov Smaller Earth v našich partnerských kanceláriách (napr. Camp Leaders, Camp Canada, Resort Leaders, Adventure China),
 • ak sa zúčastňujete akcií organizovaných partnerskými kanceláriami Smaller Earth,
 • ak s nami uzavriete zmluvu na účasť v programoch

správcom údajov je vždy Smaller Earth Group Ltd.

Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nás kontaktovali v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania údajov bez ohľadu na to, kde ste podpísali svoju zmluvu.

Správcom údajov je Smaller Earth Group Limited,

Adresa: Avenue Hq, 17 Mann Island, Liverpool, England, L3 1BP

Číslo spoločnosti (Company number): 06586570

-

Kontrolór údajov sa nachádza vo Veľkej Británii. Pre zákazníkov, ktorí majú bydlisko v Európskom hospodárskom priestore, je prenos údajov klasifikovaný ako prenos do tretej krajiny. Okrem iného vás pri registrácii žiadame o súhlas.

Ak sa uchádzate o program budeme požadovať celý rad osobných údajov, vrátane citlivých osobných údajov. Aby sme zaistili bezpečnosť týchto informácií, pravidelne školíme našich zamestnancov a partnerov v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Naše technologické systémy sú chránené pomocou silných metód autentifikácie a zamestnanci majú prístup iba k údajom, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie ich pracovných úloh. Všetci naši partneri striktne používajú údaje iba na účely, ktoré definujeme a ktoré prevádzkujeme na základe silných zmluvných záväzkov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a zaobchádzania s údajmi kompatibilnými s GDPR.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú, keď; - kontaktujete nás - zúčastnite sa našich prezentácií - uzatvárate s nami zmluvu - vyplníte referenciu pre účastníka programu spoločnosti Smaller Earth - ste uvedení ako núdzový kontakt pre účastníka programu spoločnosti Smaller Earth - prihlásite sa na odber e-mailového bulletinu / newsletterov - navštívite náš web alebo aplikáciu - navštívite oficiálny profil sociálnej siete Smaller Earth - poskytnete spätnú väzbu a / alebo zákaznícku recenziu - zúčastňujete sa súťaže alebo ocenení - ste hostiteľskou stranou, zástupcami klientov, hostiteľským zamestnávateľom alebo partnerom hostiteľských organizácií - uchádzate sa o pozíciu na plný úväzok, čiastočný úväzok u spoločnosti Smaller Earth

Táto zásada vysvetlí, prečo spracúvame vyššie uvedené údaje, ako ich ukladáme a s kým sú zdieľané.

-

Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

Môžete nás kontaktovať a opýtať sa nás, či ukladáme alebo spracúvame niektoré z vašich osobných údajov, ak je to tak, máte právo na prístup, opravu a vymazanie. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a požiadať o kópiu v elektronickej podobe. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o svojich právach, prečítajte si článok 12-21 GDPR EÚ a Spojeného kráľovstva.

Ak máte akékoľvek otázky, požiadavky alebo problémy týkajúce sa spracovania údajov, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov:

E-mailová adresa: data@smallerearth.com

-

Ak ste registrovaným používateľom, môžete iniciovať požiadavku na údaje a vymazanie údajov vo svojom online profile v časti Settings.

Ak máte problém so svojimi osobnými údajmi, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali a náš tím urobí maximum pre vyriešenie vášho dotazu.

V prípade potreby môžete podať sťažnosť na príslušných orgánoch na ochranu údajov.

Súdny proces môžete tiež začať na vašom miestnom regionálnom súde alebo na regionálnom súde v sídle správcu údajov.

-

Zástupca EÚ pre prípady ochrany údajov

Zástupcom spoločnosti Smaller Earth Group Limited pre kontakt s úradmi a ďalšími požiadavkami na ochranu údajov je:

Campleaders Hungary Kft. 1051 Budapešť, Vigyázó Ferenc utca 4. 3/1. MAĎARSKO Izabella Gyuricza data@smallerearth.com

Spracovanie údajov, keď nás kontaktujete

Keď nás kontaktujete - prostredníctvom e-mailu, živého chatu, telefónu, sociálnych médií, osobne alebo inou formou - môžeme spracovať nasledujúce osobné údaje: vaše meno, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia, telefónne číslo a Facebook ID (iba pre kontakt založený na Facebooku). Ďalej všetky osobné informácie, ktoré s nami zdieľate počas komunikácie.

Tieto údaje používame na to, aby sme vás kontaktovali, odpovedali na všetky otázky, požiadavky a poskytli vám ďalšie informácie. Toto spracovanie údajov je náš oprávnený záujem, pokiaľ ide o manipuláciu s kontaktmi. Údaje z našich systémov CRM odstraňujeme po 3 rokoch poslednej interakcie. Údaje v platformách na odosielanie správ (napr. E-mail, Facebook, Whatsapp) sa ukladajú na neurčito.

Keď nás kontaktujete na Facebooku, spracovávame vaše údaje z Facebooku spoločne so spoločnosťou Facebook Inc. V ostatných prípadoch sú tieto údaje uložené v systémoch nášho poskytovateľa technických riešení (webová stránka, e-mail atď.), ktorý môže mať prístup k vašim údajom. Naše miestne partnerské kancelárie môžu aktívne spracovávať údaje, ktoré odošlete, keď vybavia vašu žiadosť.

Spracovanie údajov na prezentáciách a udalostiach

Organizujeme webové semináre a osobné stretnutia s cieľom informovať potenciálnych záujemcov o programoch, alebo poskytnúť ďalšie informácie našim zmluvným účastníkom. Počas týchto udalostí zaznamenáme zoznam zúčastnených účastníkov a pri registrácii vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli svoje:

 • meno,
 • emailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • dátum narodenia,
 • názov vašej univerzity, vysokej školy, strednej školy
 • dátum konania udalosti
 • názov zúčastneného podujatia

Ak zmeníte názor, môžete nás požiadať, aby sme vaše údaje vymazali okamžite, alebo túto požiadavku môžete urobiť neskôr. Ak sa nás opýtate neskôr, odstránime vaše údaje do 1 mesiaca od podania žiadosti. Ak na podujatí vyplníte papierový formulár, ale už nás viac nebudete kontaktovať, vaše údaje budeme uchovávať až do konca cestovateľskej sezóny.

Počas sezóny môžeme organizovať webové semináre na témy, ako sú napríklad veľtrhy práce, pohovory, cestovanie, orientácia pred odchodom atď. V prípade online webinárov máme prístup k e-mailovej adrese a používateľskému menu účastníkov. Poskytovatelia softvéru používaného na online webináre budú ukladať protokoly o činnosti používateľov. Podrobnosti o zaobchádzaní s ich údajmi nájdete na webových stránkach poskytovateľa softvéru, ktorého používate na pripojenie k udalosti online.

Údaje o udalostiach sa nachádzajú v systémoch nášho poskytovateľa technických riešení (webová stránka, e-mail atď.), ktorý môže mať prístup k týmto údajom, a tiež naše miestne partnerské kancelárie môžu aktívne spracovávať informácie za účelom poskytovania služieb Smaller Earth.

-

Záznam udalostí Môžeme robiť fotografie a nahrávať videá z našich verejných udalostí, budete informovaní, či sa to deje, a poskytneme vám možnosť nebyť zaznamenaní, o tom sa dozviete na mieste konania akcie.

Účelom týchto záznamov je zdokumentovať udalosť a propagovať služby, ktoré ponúkame. Všetky fotografie a videá, ktoré sme zachytili, môžu byť zverejnené na našom webe, sociálnych sieťach a iných médiách. Toto je náš oprávnený záujem, pokiaľ ide o reklamu spoločnosti.

Akékoľvek fotografie a videá ukladáme na neurčito, kedykoľvek však môžete namietať proti použitiu alebo požiadať o vymazanie údajov.

Môžeme zaznamenať naše online webináre. V takom prípade vás budeme o nahrávke vopred informovať.

Vaše údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení. K údajom môžu mať príležitostný prístup (napr. Pri riešení problémov). K našim údajom budú mať prístup naše partnerské kancelárie v krajine, v ktorej pôsobíte.

Spracovanie údajov týkajúcich sa zmluvy

Ak s nami uzavriete zmluvu (napr. Podpíšete Programovú zmluvu), budeme vaše osobné údaje spracovávať rôznymi spôsobmi.

Nasledujúca časť sa bude zaoberať tým, ako zaobchádzame s vašimi údajmi v každej z nasledujúcich situácií:

 • účasť na programe
 • zabezpečenie letu
 • poistenie
 • naša 24 hodinová núdzová linka
 • riziká týkajúce sa zdieľania údajov s krajinami mimo EÚ / UK
 • špecifické podrobnosti programu
Spracovanie údajov, ak sa zúčastňujete programu

Ak sa zúčastňujete programu spoločnosti Smaller Earth, vyžaduje sa od nás zdieľanie niektorých vašich osobných údajov s partnerskými organizáciami tretích strán (napr. Detské tábory, hotelové rezorty a ďalší zamestnávatelia). Tieto údaje tiež používame na fakturačné účely.

S nasledujúcimi informáciami sa zaobchádza buď preto, lebo k tomu máme zákonnú povinnosť (napr. Fakturácia), alebo musíme údaje spracovať, aby sme vám mohli poskytnúť zmluvné služby.

Ďalej uvádzame zoznam bežných osobných údajov, ktoré budeme spracovávať, ak sa zúčastníte programu Smaller Earth;

Spracovanie údajov súvisiacich so zmluvou:

 • Skutočnosť, že ste sa prihlásili do nášho programu
 • Krajina pôvodu
 • Údaje týkajúce sa vášho výpisu z registra trestov
 • Cieľová krajina a adresa
 • Doklad o štatúte študenta
 • Foto
 • Detaily vreckového
 • Spôsob platby, suma a platobné podrobnosti
 • Interview report
 • Adresa, dočasná adresa
 • Detaily motivácie
 • Pohlavie
 • Meno
 • Veľkosť trička
 • Preferovaný čas kontaktu
 • Zmluvné údaje
 • Referencie
 • Diétne preferencie
 • Dátum a miesto narodenia
 • Telefónne číslo
 • IP adresa v prípade elektronických podpisov
 • Údaje z pasu
 • Meno núdzového kontaktu, vzťah, kontaktné údaje

Ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli počas pohovoru alebo písomne

Bežné údaje spracovávame na základe zmluvy medzi nami. Niektoré ďalšie údaje, ktoré spracovávame, sú však klasifikované ako citlivé údaje, napríklad vaša anamnéza a kriminálne pozadie. Pred poskytnutím týchto údajov vás požiadame o súhlas so spracovaním, uložením a zdieľaním s partnerskými hostiteľskými organizáciami.

Vezmite prosím na vedomie, že naše partnerské hostiteľské organizácie požadujú tieto informácie a bez súhlasu nebudeme môcť zabezpečiť vaše vycestovanie a účasť na programe.

Môžeme tiež požiadať o informácie o vašom náboženstve a viere, aby sme zaistili lepšiu zhodu počas nášho procesu umiestňovania. Toto je voliteľné, nie ste povinní odpovedať na tieto otázky a svoje odpovede môžete kedykoľvek vymazať.

-

Tretie strany, ktoré dostanú vaše údaje:

Vaše údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržuje náš poskytovateľ technických riešení. Náš poskytovateľ technického riešenia môže mať prístup k údajom príležitostne v určitých situáciách, ako je napríklad riešenie problémov. K údajom majú prístup aj naše partnerské kancelárie v krajine, v ktorej žiadate poskytnúť zmluvné služby.

Keď nahráte všetky požadované informácie, dokumenty a overíme ich, môže sa stav vašej žiadosti zmeniť na „Ready to Hire“. V tejto fáze zdieľame vaše údaje s overenými potenciálnymi hostiteľskými stranami, ktorými sú zamestnávatelia a partneri výmenného programu, ktorého sa zúčastňujete.

Aby sme vám zabezpečili logistickú pomoc, podporu alebo pomoc so súladom právnych predpisov a ďalšími potrebami súvisiacimi so službami v krajine, ktorú navštívite, môžeme vaše údaje zdieľať s regionálnou kanceláriou Smaller Earth.

Aktualizácie, novinky vám posielame pomocou softvéru tretej strany. Ukladajú vaše meno a poštovú adresu a samotnú správu.

Keď platíte za služby, do procesu platby zapojíme tretie strany, ktoré dostanú platobné podrobnosti: vaše meno, číslo bankového účtu alebo číslo kreditnej karty, používateľské meno, skutočnosť samotnej platby, suma a dátum prevodu. O ich spracovaní údajov sa môžete dozvedieť v ich vlastných zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú prístupné na stránkach týkajúcich sa platieb zvoleného spôsobu platby.

-

Vaše údaje ukladáme na nasledujúci čas:

Vaše údaje spracovávame a ukladáme po určitú dobu na základe našej zákonnej povinnosti nasledovne:

Ak ste sa zaregistrovali na našom webe, ale nezaplatili ste žiadne poplatky a nepodpísali ste programovú zmluvu: papierové dokumenty uchovávame do konca cestovateľskej sezóny; elektronické informácie sa uchovávajú 3 roky po poslednej aktivite.

Údaje súvisiace s platbami sa uchovávajú 7 rokov.

Údaje a dokumenty týkajúce sa zmluvy sa uchovávajú 5 rokov po prijatí do programu.

Spracovanie údajov v prípade zabezpečovania letov

V prípade programov, ktorí zahŕňajú letenky rezervácie vybavuje partnerská kancelária Smaller Earth (Campleaders Hungary Kft.) Pomocou globálneho distribučného rezervačného systému (GDS).

Do rezervačného systému letov zaznamenávame nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Dátum a miesto narodenia
 • Krajina pôvodu
 • Fyzická adresa počas programu
 • Destinácia
 • Podrobnosti o vernostnej karte cestujúceho
 • Údaje z pasu
 • Letový itinerár a letový poriadok
 • Potravinová alergia
 • Informácie súvisiace s transferom

S vašim súhlasom môžu byť údaje zdieľané s krajinami mimo EÚ / UK. Všetky krajiny, ktoré dostanú vaše údaje, budú podrobne uvedené v popise programu ďalej v týchto pravidlách.

Spracovanie údajov týkajúcich sa poistenia

Účastníci programov používajú poistenie, ktoré vám poskytujeme ako súčasť vášho programu. V takom prípade zdieľame s poisťovacím maklérom nasledujúce údaje:

 • Meno
 • Dátum narodenia
 • Krajina, v ktorej žijete
 • Váš cieľ programu
 • E-mail
 • Dátumy umiestnenia a cesty
Spracovanie údajov, keď zavoláte na našu núdzovú linku/helpline

Ak cestujete s nami, môžete po úradných hodinách zavolať na našu núdzovú linku. Ak tak urobíte, môže hovor prijať spoločnosť tretej strany, ktorá nám pomáha so zoradením

prípadov. Zaznamenávajú a zdieľajú s nami údaje, ktoré sú potrebné na riešenie vášho problému:

 • Vaše meno
 • Dátum a čas hovoru
 • Dátum narodenia
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Podrobnosti o najbližšej príbuznej / pohotovostnej kontaktnej osobe
 • Fakty a predmet hovoru
 • Zdravotné údaje
 • Údaje týkajúce sa trestnej činnosti

Tieto informácie spracovávame na základe našej zmluvy s vami. Hovor sa nezaznamenáva, informácie, ktoré zdieľate, sa zachytia v písomnej forme, ktorú používame na riešenie akýchkoľvek problémov a poskytnutie podpory.

Tieto informácie uchovávame až do uzavretia prípadu, s ohľadom na možné právne dôsledky a časy riešenia. Možno budeme musieť zdieľať podrobnosti o incidente s kanceláriou partnera, s ktorou ste uzavreli zmluvu, alebo s vašim vízovým sponzorom, ale iba na vyriešenie daného problému alebo na základe právnych povinností.

Údaje o hovoroch na núdzovú linku ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať príležitostný prístup (napr. Pri riešení problémov).

O rizikách týkajúcich sa zdieľania údajov do krajín mimo EÚ / UK

Mali by ste vedieť, že predpisy na ochranu údajov a súkromie v krajinách mimo EÚ a Spojeného kráľovstva často fungujú odlišne. Naši partneri narábajú s vašimi údajmi s maximálnou opatrnosťou a dôvernosťou, ale hostiteľská krajina môže kontrolovať a skúmať návštevníkov na základe ich vlastného práva.

Postupy prevencie kriminality, anti-imigrácie alebo boja proti terorizmu hostiteľských krajín sú v každej destinácii odlišné a priemerný človek môže mať obmedzené informácie o podrobnostiach. Tieto postupy sa často líšia od noriem, s ktorými sa stretávate v EÚ alebo Veľkej Británii. Hostiteľské krajiny napríklad môžu skontrolovať váš účet na sociálnych sieťach, môžu požiadať o prístup k vašim elektronickým zariadeniam, keď vstúpite do krajiny, alebo môžu vykonať iné zásahy do súkromia.

Ak máte nejaké konkrétne obavy týkajúce sa postupov ochrany súkromia hostiteľskej krajiny, preskúmajte príslušné informácie pred prihlásením sa do programu Smaller Earth. Tieto informácie možno zvyčajne nájsť na oficiálnych webových stránkach vlády.

Zmluvné spracovanie údajov špecifické pre naše programy - Programy v Spojených štátoch amerických

Ak sa zúčastňujete programu v USA, budeme zdieľať vaše údaje s tretími stranami v Spojených štátoch amerických: sponzormi víz, ktorí overia vaše údaje, potenciálnymi zamestnávateľmi, orgánmi súvisiacimi s vízovým procesom.

-

Camp Leaders First Timer program

Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Rodinný stav
 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Skutočnosti o nelegálnej konzumácie drog
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov
 • Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Skúsenosti s deťmi
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz
 • Osvedčenia, certifikáty
 • Zručnosti
 • Fakty o návšteve Izraela
 • Údaje týkajúce sa predchádzajúcich víz do USA
 • Údaje o predchádzajúcich medzinárodných cestách
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Existencia tetovaní alebo piercingov
 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie
 • Váš videozáznam
 • Údaje víz

-

Camp Leaders Returnee program

Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Rodinný stav
 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Skutočnosti o nelegálnej konzumácie drog
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov
 • Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Skúsenosti s deťmi
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz
 • Osvedčenia, certifikáty
 • Zručnosti
 • Fakty o návšteve Izraela
 • Údaje týkajúce sa predchádzajúcich víz do USA
 • Údaje o predchádzajúcich medzinárodných cestách
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Existencia tetovaní alebo piercingov
 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie
 • Váš videozáznam
 • Údaje víz

-

Au-Pair USA

Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov
 • Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Skúsenosti s deťmi
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz
 • Osvedčenia, certifikáty
 • Zručnosti, skúsenosti s deťmi
 • Údaje týkajúce sa predchádzajúcich víz do USA
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie
 • Váš videozáznam
 • Referencie
 • Údaje víz

-

Resort Leaders - Work and Travel program

Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Rodinný stav
 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Skutočnosti o nelegálnej konzumácie drog
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov -Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz
 • Osvedčenia, certifikáty
 • Zručnosti
 • Fakty o návšteve Izraela
 • Údaje týkajúce sa predchádzajúcich víz do USA
 • Údaje o predchádzajúcich medzinárodných cestách
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Existencia tetovaní alebo piercingov
 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie
 • Údaje týkajúce sa vašej online prítomnosti
 • Váš videozáznam
 • Údaje víz

Resort Leaders Traineeship Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Rodinný stav
 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Skutočnosti o nelegálnej konzumácie drog
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov
 • Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz
 • Osvedčenia, certifikáty
 • Zručnosti
 • Fakty o návšteve Izraela
 • Údaje týkajúce sa predchádzajúcich víz do USA
 • Údaje o predchádzajúcich medzinárodných cestách
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Existencia tetovaní alebo piercingov
 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie
 • Údaje týkajúce sa vašej online prítomnosti
 • Váš videozáznam
 • Training plan
 • Údaje víz

-

Resort Leaders Internship

Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Rodinný stav
 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Skutočnosti o nelegálnej konzumácie drog
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov
 • Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz
 • Osvedčenia, certifikáty
 • Zručnosti
 • Fakty o návšteve Izraela
 • Údaje týkajúce sa predchádzajúcich víz do USA
 • Údaje o predchádzajúcich medzinárodných cestách
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Existencia tetovaní alebo piercingov
 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie
 • Údaje týkajúce sa vašej online prítomnosti
 • Váš videozáznam
 • Údaje víz
Zmluvné spracovanie údajov špecifické pre naše programy - Programy v Kanade
Camp Canada

Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Rodinný stav
 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Skutočnosti o nelegálnej konzumácie drog
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov
 • Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz
 • Osvedčenia, certifikáty
 • Zručnosti
 • Fakty o návšteve Izraela
 • Údaje týkajúce sa predchádzajúcich víz do Kanady
 • Údaje o pracovných povoleniach do Kanady
 • Údaje o predchádzajúcich medzinárodných cestách
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Existencia tetovaní alebo piercingov
 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie
 • Údaje týkajúce sa vašej online prítomnosti
 • Váš videozáznam
 • Údaje víz

Ak sa zúčastníte tohto programu, budeme zdieľať vaše údaje s tretími stranami v Kanade.

Zmluvné spracovanie údajov špecifické pre naše programy - Programy na Karibských Ostrovoch - Caribbean Internship

Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Skutočnosti a údaje vašej predchádzajúcej cesty na Karibik
 • Rodinný stav
 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Skutočnosti o nelegálnej konzumácie drog
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov
 • Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz

 • Osvedčenia, certifikáty

 • Zručnosti

 • Fakty o návšteve Izraela

 • Údaje o predchádzajúcich medzinárodných cestách

 • Pracovné skúsenosti

 • Jazykové znalosti

 • Existencia tetovaní alebo piercingov

 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie

 • Údaje týkajúce sa vašej online prítomnosti

 • Váš videozáznam

 • Údaje víz

Ak sa zúčastňujete tohto programu, môžeme vaše údaje zdieľať s tretími stranami v; Jamajka, Curaçao, Commonwealth of the Bahamas, Svätá Lucia, Antigua a Barbuda, Grenada, Barbados, Spojené štáty Mexické, Belize, Ostrovy Turks a Caicos, Haiti, Dominikánska republika, Spoločenstvo Svätého Martina, Federácia Svätého Krištofa a Nevisa, Dominikámska Republika, Britské Panenské ostrovy, Aruba, Bonair (Saba, Sint Eustatius).

Zmluvné spracovanie údajov špecifické pre naše programy - Programy v Číne Adventure China
Adventure China

Okrem údajov uvedených v časti so všeobecným spracovaním údajov týkajúcich sa zmlúv môžeme pri účasti v tomto programe požadovať aj nasledujúce informácie:

 • Rodinný stav
 • Údaje týkajúce sa fajčenia a konzumácie alkoholu
 • Skutočnosti o nelegálnej konzumácie drog
 • Doklad o štatúte študenta alebo pracovnej zmluve
 • Výpis z registra trestov
 • Podrobnosti o ukončených a prebiehajúcich vysokoškolských alebo univerzitných štúdiách
 • Koníčky
 • Vodičský preukaz
 • Osvedčenia, certifikáty
 • Zručnosti
 • Fakty o návšteve Izraela
 • Údaje o predchádzajúcich medzinárodných cestách
 • Pracovné skúsenosti
 • Jazykové znalosti
 • Existencia tetovaní alebo piercingov
 • Údaje týkajúce sa náboženstva a ideológie
 • Údaje týkajúce sa vašej online prítomnosti
 • Váš videozáznam
 • Údaje víz

Ak sa zúčastníte tohto programu, budeme zdieľať vaše údaje s tretími stranami v Čínskej ľudovej republike.

Spracovanie údajov, keď poskytnete referenciu pre našich účastníkov

Klienti, vízoví sponzori spoločnosti Smaller Earth alebo spracovatelia pracovných povolení vás môžu požiadať, aby ste poskytli referencie pre našich účastníkov. V takýchto prípadoch o vás uložíme určité informácie, ktoré sa používajú na overenie akýchkoľvek referencií. Na účasť vo vybranom programe sú potrebné referencie a je naším oprávneným záujmom spracovať nasledujúce údaje:

 • Vaše meno
 • Telefónne číslo
 • Vzťah k žiadateľovi
 • Dĺžka vášho vzťahu
 • Váš názor na uchádzača

Vaše údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení. K údajom môžu mať občasný prístup (napr. Pri riešení problémov). K našim údajom budú mať prístup naše partnerské kancelárie v krajine, z ktorej účastník žiada o účasť v programe.

Aby sme našim účastníkom uľahčili cestovanie, zdieľame vaše údaje so sponzormi víz, orgánmi pre spracovanie pracovných povolení a potenciálnymi zamestnávateľmi. Tieto organizácie môžu mať sídlo v krajinách mimo EÚ a Veľkej Británie.

Keď zadáte svoju referenciu, požiadame vás o súhlas so zdieľaním údajov s vyššie uvedenými stranami. O rizikách tohto prenosu údajov sa môžete dočítať v časti: O rizikách týkajúcich sa zdieľania údajov do krajín mimo EÚ / Spojené kráľovstvo.

Ak účastník necestuje s nami, tieto údaje uchovávame 3 roky, ak účastník cestuje s nami, údaje zostávajú 5 rokov od dňa prijatia do programu.

Spracovanie údajov, keď ste 'Emergency kontakt'

Účastník programu Smaller Earth vás môže pomenovať ako osobu, ktorú môžeme kontaktovať v prípade núdze. Účastník nám poskytne vaše celé meno, e-mailovú adresu, vzťah a kontaktné údaje. Ak budete pridaní ako Emergency kontakt, budete informovaní e-mailom. Toto spracovanie je oprávneným záujmom účastníka, pokiaľ ide o jeho osobnú bezpečnosť.

Vaše údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení. K údajom môžu mať príležitostný prístup (napr. Pri riešení problémov).

K našim údajom budú mať prístup naše partnerské kancelárie v krajine, z ktorej účastník žiada o účasť v programe.

Aby sme našim účastníkom uľahčili cestovanie, zdieľame vaše údaje so sponzormi víz, orgánmi pre spracovanie pracovných povolení a potenciálnymi zamestnávateľmi.

Môžete nás požiadať o vymazanie vašich údajov, a to prostredníctvom e-mailu na adrese data@smallerearth.com. V takom prípade budeme účastníka o výmaze informovať.

Vaše údaje budeme zdieľať s organizáciami založenými v cieľovej krajine účastníka, ktorá môže byť mimo EÚ a Veľkej Británie. O rizikách tohto prenosu údajov sa môžete dočítať v časti [LINK: O rizikách týkajúcich sa zdieľania údajov do krajín mimo EÚ / Spojené kráľovstvo]

Ak účastník s nami necestuje, tieto údaje uchovávame 3 roky, ak s nami účastník cestuje, údaje zostávajú 5 rokov od dňa prijatia do programu.

Spracovanie údajov návštevníkov našich webových stránok

Keď navštívite webovú stránku Smaller Earth (vrátane webových stránok programov, ako sú Camp Leaders, Resort Leaders, Adventure China atď.), naše servery zaznamenajú vašu IP adresu a odtlačok prsta prehliadača. To je potrebné z dôvodov kybernetickej bezpečnosti a je to v legitímnom záujme spoločnosti. Súbory denníka odstránime po 1 mesiaci.

Keď sa prihlásite do svojho online účtu, vašu IP adresu uchovávame na dlhšiu dobu. To sa deje aj z dôvodov kybernetickej bezpečnosti. Vaša posledná prihlasovacia IP adresa a aktuálne prihlasovacie IP adresy sú uložené, kým máte aktívny účet. Je to v našom oprávnenom záujme z dôvodu kybernetickej bezpečnosti.

-

Cookies Súbory „cookies“ sú malé informácie vo forme malého textového súboru, umiestnia sa do zariadenia používateľa webovej stránky alebo aplikácie. Súbory cookie uľahčujú a urýchľujú používanie webovej stránky alebo aplikácie ukladaním údajov v pozadí, napríklad pridávaním položiek do nákupného košíka alebo zapamätaním si prihlasovacích údajov pre budúce návštevy. Súbory cookie možno tiež použiť na sledovanie toho, ako sa napríklad používa webová stránka, aké stránky sa navštevujú, odkiaľ návštevníci prišli, na čo klikli atď.

Používame tri rôzne druhy cookies.

-

Základné súbory cookie

Základné súbory cookie obsahujú vaše preferencie týkajúce sa našich webových stránok, napríklad jazyk webových stránok. Na to nežiadame súhlas.

-

Marketingové súbory cookie

Marketingové cookies nám pomáhajú poskytovať efektívnejšiu reklamu na našom webe a v našich aplikáciách. Môžeme napríklad použiť súbor cookie, aby sme vám zabránili v tom, aby ste videli ten istý inzerát príliš často, alebo aby sme vám doručili reklamu súvisiacu s vašou etapou v jednom z našich pracovných a turistických programov. Marketingové súbory cookie nám tiež môžu povedať, koľkokrát ste klikli na určitú reklamu alebo koľkokrát sa zobrazila.

Existujú marketingové cookies, konkrétne Facebook Pixel, ktoré spájajú prehliadanie webových stránok a sociálne médiá. Ak prijmete tieto cookies, potom sa informácie o vašej návšteve zdieľajú s Facebook Ireland Limited.

Pri návšteve webovej stránky Smaller Earth vás požiadame o súhlas s umiestnením marketingových súborov cookie.

-

Súbory cookie služby Analytics

Nakoniec máme analytické súbory cookie. Ako nášho poskytovateľa analytických služieb používame Google Analytics. Ak prijmete naše analytické súbory cookie, potom sa informácie o vašej návšteve zdieľajú so spoločnosťou Google LLC. Súbory cookie Analytics nám pomáhajú sledovať, ako dobre fungujú naše webové stránky, aplikácie a služby, napríklad rýchlosť načítania alebo frekvencia zlyhania webových stránok alebo aplikácií.

Môžu tiež sledovať údaje o návštevníkoch, ako napríklad koľko návštevníkov prijmeme, ktoré stránky sa zobrazia a koľkokrát sa zobrazia. Žiadame váš súhlas s umiestnením tohto súboru cookie pri vašej prvej návšteve, svoje predvoľby môžete kedykoľvek zmeniť.

-

Kontrola cookies Návštevníci webových stránok môžu chcieť obmedziť používanie súborov cookie alebo im zabrániť v ich nastavovaní. Najčastejšie používané prehliadače poskytujú spôsoby, ako riadiť správanie súborov cookie. Prečítajte si sekciu pomocníka v prehliadači, kde sa dozviete viac o tom, ako to možno urobiť. Upozorňujeme, že ak sú súbory cookie zakázané pri návšteve webovej stránky Smaller Earth alebo pri používaní niektorej z našich aplikácií, niektoré funkcie a služby nemusia fungovať tak, ako by mali.

-

Použitie kontaktného formulára

Keď nás kontaktujete pomocou kontaktného formulára na našej webovej stránke, spracúvame vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje, ktoré zdieľate v správe. Tieto údaje spracovávame po dobu, po ktorú vybavíme vašu požiadavku. Údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať prístup (napríklad pri riešení problémov). K údajom bude mať prístup aj naša partnerská kancelária v krajine, kde sa nachádzate. Viac informácií o zaobchádzaní s kontaktnými údajmi si môžete prečítať v časti: Spracovanie údajov, keď nás kontaktujete.

-

Keď sa prihlásite na naše programy

Môžete sa priamo prihlásiť na naše programy prostredníctvom našich webových stránok. Ak tak urobíte, spracujeme vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, pohlavie, krajinu pôvodu, dátum narodenia. Robíme to kvôli registrácii vašej žiadosti do programu a príprave zmluvy. V neskoršej fáze budeme ako súčasť vašej žiadosti vyžadovať viac údajov. Všetky podrobnosti spracovania si môžete prečítať v sekcii: Spracovanie údajov týkajúcich sa zmluvy.

Spracovanie údajov týkajúcich sa sociálnych médií

Smaller Earth a partnerské kancelárie prevádzkujú viac stránok sociálnych médií. Ak nás kontaktujete prostredníctvom služieb zasielania správ na týchto stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom prostredníctvom platformy sociálnych médií, spracovávame vašu identifikáciu na sociálnych sieťach a všetky údaje, ktoré s nami zdieľate. Robíme to preto, aby sme odpovedali na vašu správu, otázku.

Tieto žiadosti o kontakt spracovávame na základe nášho zodpovedajúceho oprávneného záujmu. Vaše informácie nezaznamenávame do našich systémov, nie je však v našich rukách, ako poskytovateľ platformy sociálnych médií spracováva vaše údaje. V tejto súvislosti si prečítajte zásady ochrany osobných údajov na platforme sociálnych médií.

Spoločne s Facebookom (Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko) spracúvame údaje používateľov, ktorí sledujú, lajkujú, zdieľajú, reagujú na reklamy alebo nás kontaktujú na takýchto stránkach sociálnych médií.

Pri interakcii s našim obsahom na sociálnych sieťach je udalosť zaregistrovaná v systéme Facebook Page Insights, ktorý zahŕňa vaše osobné údaje.

Počas spracovania spracovávame informácie o vašich činoch. Týka sa to aj toho, ak si prezeráte našu stránku, publikáciu, video, príbeh alebo iný zodpovedajúci obsah. Ďalej spracovávame nasledovné:

Správanie sa ľudí. Patria sem napríklad tieto akcie:

 • Prezeranie stránky, príspevku, videa, príbehu alebo iného obsahu súvisiaceho so stránkou
 • Interakcia s príbehom
 • Sledovanie alebo zrušenie sledovania stránky
 • Páči sa vám alebo sa vám nepáči stránka alebo príspevok
 • Odporúčanie stránky v príspevku alebo komentári
 • Komentovanie, zdieľanie alebo reakcia na príspevok stránky (vrátane typu reakcie)
 • Skrytie príspevku stránky alebo nahlásenie ako spam
 • Umiestnením kurzora myši na odkaz na stránku alebo jej názov alebo profilový obrázok sa zobrazí ukážka obsahu stránky
 • Kliknutím na webovú stránku, telefónne číslo, tlačidlo Získať smer alebo iné tlačidlo na stránke
 • Ak máte na obrazovke udalosť stránky, reagujete na udalosť vrátane typu reakcie, kliknutím na odkaz získate vstupenky na udalosť
 • Zahájenie komunikácie Messenger so Stránkou
 • Prezeranie alebo klikanie na položky v obchode Page
 • Informácie o akciách, ľuďoch, ktorí tieto akcie vykonali, a prehľadávačoch / aplikáciách, ktoré sa na ne používajú, napríklad:
 • Dátum a čas konania
 • Krajina / mesto (odhadované z IP adresy alebo z používateľského profilu pre prihlásených používateľov)
 • Kód jazyka (z hlavičky protokolu HTTP prehliadača alebo nastavenia jazyka)
 • Veková / pohlavná skupina (z používateľského profilu iba pre prihlásených používateľov)
 • Web, ktorý ste predtým navštívili (z hlavičky http v prehliadači)
 • Či bola akcia vykonaná z počítača alebo mobilného zariadenia (z používateľského agenta prehliadača alebo atribútov aplikácie)
 • FB ID používateľa (iba pre prihlásených používateľov)

Spracovanie týchto údajov na sociálnych sieťach je oprávneným záujmom spoločnosti zodpovedajúcim prítomnosti na sociálnych sieťach. Tieto údaje spracovávame, pokiaľ zostanete používateľom Facebooku a budete pracovať s našimi stránkami. Údaje v nástroji Page Insights spracúvajú naše partnerské kancelárie.

-

O Facebook Lookalike a Custom Audiences

Facebook je schopný vytvoriť užitočné profily publika pre naše reklamné aktivity, využitie tohto je náš oprávnený záujem o marketing. Tieto profily neobsahujú žiadne vaše osobné údaje, ale môžu byť založené na vašom profile na Facebooku.

Facebook môže zachytiť váš záujem o naše programy buď prostredníctvom služby Facebook Pixel, alebo keď nám napíšete v Messengeri alebo preto, že nahrávame kontaktné údaje našich uchádzačov. Z týchto informácií môže Facebook vytvoriť nové zoznamy, takzvané „publikum“ pre našu kampaň zameranú na zacielenie, čo znamená, že naše reklamy oslovia ľudí s podobnými záujmami ako vy.

Ak nie ste používateľom Facebooku, tieto systémy s vašimi údajmi nič neurobia, všetko sa okamžite vyhodí. Ak ste používateľom Facebooku, inteligencia publika iba spája vaše záujmy s naším profilom publika a vaše údaje nebude spracovávať iným spôsobom. Najmä sa na vás nezameriava s novým marketingovým obsahom, nekontaktuje vás so žiadnym druhom ponúk a nezdieľa vaše údaje s tretími stranami.

Spracovanie údajov týkajúcich sa odberu noviniek, newsletterov

Môžete sa prihlásiť na odber noviniek prostredníctvom webovej stránky Smaller Earth.

Ak sa prihlásite na odber, požiadame vás o uvedenie svojho mena a e-mailovej adresy. Tieto údaje používame na zasielanie e-mailových bulletinov obsahujúcich aktualizácie, novinky, ponuky a všeobecný cestovný obsah.

Pri prihlásení vás žiadame o súhlas. Odber môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odkazu na odhlásenie v e-mailoch. Ak sa neodhlásite, vaše údaje zostanú v našom zozname adries.

Údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať prístup (napríklad pri riešení problémov). K údajom má prístup aj naša partnerská kancelária v krajine, ktorú preferujete.

Naše e-maily zasielame pomocou externého poskytovateľa emailových služieb. Ukladajú vaše meno, e-mailovú adresu, dátum narodenia, fázu podania žiadosti, meno univerzity, dátum registrácie, stav stáže, dátum posledného prihlásenia, meno zamestnávateľa, názov programu a stav stiahnutia aplikácie.

Spracovanie údajov pri odporúčaní našich programov iným záujemcom

Keď na našej webovej stránke získate odkaz na odporúčanie a pošlete ho niekomu, kto má o programy záujem, vašu aktivitu, výmenu emailov alebo správ nesledujeme. Ďalšie údaje spracovávame len v prípade, ak sa vami pozvaná osoba na našej stránke zaregistruje.

V takýchto prípadoch zaznamenáme použitý odporúčací kód počas registrácie pozvanej osoby, aby sme zabezpečili férové ​​využitie odporúčacieho programu. Toto je náš oprávnený záujem. Prepojenie medzi vaším profilom a profilom pozvanej osoby však nie je viditeľné v našich administračných rozhraniach, čo znamená, že tieto údaje používame iba v prípade technického vyšetrovania.

Tieto údaje vymažeme po 3 rokoch od registrácie.

Spracovanie dát v súvislosti so službou “Messaging - komunikácia so zamestnávateľom”

Keď ste prepojení so zamestnávateľom (live placement status v profile je On Review, Confirmed alebo Placed), na našom rozhraní poskytujeme možnosť vymieňať si správy s týmto potenciálnym zamestnávateľom.

Tieto správy sú medzi vami a zamestnávateľom a nesledujeme žiadnu ich časť, pokiaľ nie je nahlásené zneužívanie, diskriminácia, podvod, porušenie podmienok alebo iné problémy. Ide o náš oprávnený záujem na udržiavaní kvality služieb.

Tieto správy uchovávame 3 roky.

Spracovanie údajov týkajúcich sa vašej spätnej väzby

Po dokončení programu vás požiadame o spätnú väzbu k službe, ktorú ste dostali, a k zážitkom z vášho programu. Poskytnutie spätnej väzby je voliteľné. Spracovanie týchto údajov je v našom oprávnenom záujme, pokiaľ ide o reklamu a zlepšenie našich služieb.

Ak poskytnete spätnú väzbu, spracujeme váš názor, hodnotenie, profilovú fotku, vaše krstné meno a iniciálku priezviska. Ak je obsah spätnej väzby prijateľný na zverejnenie, zverejníme ho na našej webovej stránke. O vymazanie týchto údajov môžete kedykoľvek požiadať, inak ich však uchovávame na neurčito.

Údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať prístup (napríklad pri riešení problémov). K údajom bude mať prístup aj naša partnerská kancelária, s ktorou ste uzavreli zmluvu o poskytovaní programovej služby.

Zdieľanie vašich fotografií a videí

Sme radi, že zdieľate fotografie a videá z vašej cesty so Smaller Earth. Ak ide o verejné obrázky, môžeme ich zdieľať na našich stránkach sociálnych médií. Tieto zdieľania fungujú, pokiaľ neodstránite svoje pôvodné príspevky.

Ak s nami zdieľate svoje fotografie, videá priamo, spracúvame ich iba s vaším súhlasom. Ak poskytnete súhlas, môžeme ich zverejniť na našich stránkach alebo webových stránkach sociálnych médií. Robíme to pre informovanie širšieho publika o našich programoch a pre všeobecný marketing

Údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať prístup (napr. Pri riešení problémov). Prístup k údajom má naša partnerská kancelária, v ktorej ste sa zaregistrovali.

Ak sú na vašej fotografii alebo videu rozpoznateľné ďalšie osoby, uistite sa, že sú informované o tom, že ste to verejne sprístupnili, a získajte s tým súhlas. Toto je vaša zodpovednosť.

Ak nájdete akékoľvek médium, ktoré vás zobrazuje na našich webových stránkach alebo stránkach sociálnych médií, ale nechcete, aby sa zobrazovalo, môžete kedykoľvek podať námietku. V takom prípade nás prosím informujte na e-mailovej adrese data@smallerearth.com alebo nás kontaktujte inými spôsobmi! Ďakujeme!

Zaobchádzanie s údajmi v prípade súťaží, odovzdávaní cien alebo ocenení

Ak sa zúčastníte súťaže, odovzdávania darčekov alebo ocenenia Smaller Earth, spracúvame niektoré vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu o reklamu našich služieb.

Údaje spracúvame, aby sme to oznámili výhercovi, zverejnili meno výhercu, odovzdali cenu, aby sme splnili príslušné daňové povinnosti a aby sme s výhercom boli v kontakte.

Spracúvame vaše meno, kontaktné údaje, skutočnosť, že sa zúčastňujete súťaže, a výsledok (skutočnosť, že ste vyhrali).

Po uzavretí nespracovávame údaje účastníkov, s výnimkou údajov víťazov. Údaje víťazov uchovávame 7 rokov po udalosti.

Údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať prístup (napr. Pri riešení problémov). K údajom má prístup naša partnerská kancelária, ktorá zorganizovala žrebovanie.

-

Zdieľanie údajov víťazov

Cena niekedy zahŕňa aktivity organizované tretími stranami. Aby sme danú cenu pre víťazov mohli zariadiť, zdieľame osobné údaje s týmito tretími stranami. Pri podávaní žiadosti to zvážte.

-

O nahrávaní fotografií a videa

Počas žrebovania alebo odovzdávania cien môžeme zachytiť fotografiu alebo video. Účelom týchto záznamov je zdokumentovať udalosť, mať uistenie a informovať širšie publikum o programoch Smaller Earth.

Tieto záznamy používame na zverejňovanie videí a článkov na našich webových stránkach, sociálnych sieťach a iných médiách. Toto je náš oprávnený záujem o reklamu.

Tieto záznamy ukladáme na neurčito, ale môžete proti ich použitiu namietať alebo kedykoľvek požiadať o vymazanie. Údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať prístup (napr. Pri riešení problémov). K údajom má prístup naša partnerská kancelária, ktorá zorganizovala žrebovanie.

-

Foto a video záznam víťaza

Ak vyhráte súťaž Smaller Earth a udelíte nám súhlas, môžeme o vás vytvoriť ďalšie fotografie a videá.

Účelom je informovať širšie publikum o programoch Smaller Earth. V takom prípade spracujeme vaše meno, podrobnosti záznamu, fakty o cene, hodnotu ceny a fotografie a videá o vás. Tieto záznamy ukladáme a používame neobmedzene, môžete však kedykoľvek odvolať váš súhlas a požiadať o vymazanie zodpovedajúcich údajov.

Údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať prístup (napr. Pri riešení problémov). K údajom má prístup naša partnerská kancelária, ktorá podujatie zorganizovala. Ak nám dáte súhlas, môžeme nahrávky a príslušné informácie zverejniť na našich webových stránkach, stránkach sociálnych médií a iných médiách.

Spracovanie osobných údajov hostiteľských strán, zástupcov klientov, hostiteľských zamestnávateľov a partnerov hostiteľských organizácií

Počas nášho partnerstva s hostiteľskými organizáciami môžeme narábať s osobnými údajmi ich zamestnancov, zástupcov, partnerov, ak sú zaregistrovaní v našom systéme riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) alebo sú s nami v kontakte inými spôsobmi.

Ak ste osobou patriacou do vyššie uvedenej kategórie, spracovávame vaše meno, vaše kontaktné údaje, vaše súčasné pracovisko, vaše súčasné pridelenie a úrovne oprávnení, ktoré máte v našom systéme. Tieto údaje používame pri organizácii našich programov a sú potrebné pre zmluvu medzi hostiteľskou organizáciou a nami.

Ak ste zmluvnou stranou digitálnych zmlúv a dokumentov, uchovávame vašu IP adresu v digitálnom podpise.

Údaje ukladáme do našich systémov, ktoré prevádzkuje a udržiava náš poskytovateľ technických riešení, ktorý k údajom môže mať prístup (napr. Pri riešení problémov). Tieto údaje uchovávame na neurčitú dobu. O vymazanie údajov môžete kedykoľvek požiadať na nasledujúcej e-mailovej adrese: data@smallerearth.com.

-

Spracovanie údajov pri zabezpečení leteniek a ubytovania

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Meno
 • Dátum a miesto narodenia
 • Krajina pôvodu

 • Destinácia

 • Dĺžka pobytu

Ak pre vás zabezpečíme lety, rezervácie vybavuje partnerská kancelária Smaller Earth (Campleaders Hungary Kft.) Pomocou globálneho distribučného rezervačného systému (GDS).

Do rezervačného systému letov zaznamenávame nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Dátum a miesto narodenia
 • Krajina pôvodu
 • Fyzická adresa počas programu
 • Destinácia
 • Podrobnosti o karte často cestujúceho (Frequent traveller card number)
 • Údaje z pasu
 • Letový itinerár a letový poriadok
 • Potravinová alergia
 • Informácie súvisiace s transferom

Údaje zdieľame do krajín mimo EÚ / Veľkej Británie na základe vášho súhlasu. S informáciami o akýchkoľvek potravinových alergiách nakladáme aj na základe vášho súhlasu.

Údaje týkajúce sa letov uchovávame v našich systémoch 5 rokov.

Spracovanie údajov, ak sa uchádzate o prácu u Smaller Earth

Ak by ste chceli pracovať pre Smaller Earth a uchádzate sa o jednu z našich otvorených pracovných pozícií, spracúvame váš životopis a ďalšie osobné údaje, ktoré s nami zdieľate.

Väčšinou to sú: vaše meno, dátum a miesto narodenia, kontaktné údaje, školské vysvedčenia, záľuby, záujmy, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti, motivácia a fotografia.

Tieto údaje spracovávame podľa nášho oprávneného záujmu o prijatie do zamestnania. Vaše údaje nezverejňujeme tretím stranám. Všetky údaje o vymažeme 6 mesiacov po vykonaní výberu a obsadení pozície. Dôvodom tejto doby uchovávania je náš oprávnený záujem na právnej obrane. V zriedkavých situáciách môže ktokoľvek proti nám začať prípad diskriminácie.

Get in Touch