Zásady Ochrany Osobných Údajov

Last Updated: 20/11/19

Privacy Policy in other languages:

CZ - DE - EN -ES - HU - PL - SK

Ďakujeme, že ste využili Smaller Earth alebo navštívili jednu z našich webových stránok/mobilných aplikácií. Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú tu, aby vám pomohli pochopiť spôsob, akým používame údaje, ktoré s nami zdieľate. Zahŕňa to, prečo zhromažďujeme určité údaje, ako ich zhromažďujeme a čo presne zhromažďujeme. Taktiež vysvetľuje ako a s kým by sme mohli zdieľať vaše údaje a vaše práva týkajúce sa vašich údajov.

Keď hovoríme "my", "nám", "naša" a "Smaller Earth", máme na mysli spoločnosť Smaller Earth Group Limited, ktorá vlastní a prevádzkuje všetky značky, ochranné známky a webové stránky.

Keď hovoríme "vy/ty", "váš/tvoj" a "zákazník", odkazujeme buď na niekoho, kto sa prihlásil k službe Smaller Earth alebo navštevuje našu webovú stránku alebo využíva jednu z našich aplikácií.

Smaller Earth nepredáva zákazníkove údaje alebo zoznamy adries a nebude zdieľať vaše osobné údaje so žiadnymi tretími spoločnosťami na účely priameho marketingu, ak ste výslovne neudelili súhlas.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky webové stránky spoločnosti Smaller Earth, ako aj na všetky ostatné webové stránky alebo mobilné aplikácie (ako napríklad Camp Leaders IOS aplikácia), ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

Naše webstránky a značky:

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri zaobchádzaní s našimi webovými stránkami a aplikáciami existujú tri typy informácií, ktoré zhromažďujeme.

Osobné údaje

Toto sú údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, a často sú to informácie, ktoré potrebujeme, aby ste sa mohli zúčastniť work and travel programu, alebo ktoré nám poskytnete, keď požiadate o ďalšie informácie a/alebo kontaktujete nás.

Údaje o používaní

Tieto nám pomáhajú vylepšiť naše webové stránky a skúsenosti a často sa sledujú automaticky na pozadí, ako je typ vášho prehliadača, operačný systém alebo typ zariadenia.

Súbory cookie

Cookies sú malé pakety údajov, ktoré sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Cookies slúžia na to, aby určité funkcie fungovali aj na našich webových stránkach a poskytovali údaje o prehľadoch.

Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktoré identifikujú alebo môžu byť rozumne použité na identifikáciu vás ako jednotlivca. Osobné údaje zhromažďujeme niekoľkými rôznymi spôsobmi, pričom najbežnejším z nich je:

 • pri vytváraní aplikácie pre niektorý z našich work a travel programov;
 • keď požadujete viac informácií o jednom z našich work a travel programov;
 • keď prejavíte svoj záujem o niektorý z našich programov;
 • keď nás kontaktujete online;
 • keď nám poskytnete spätnú väzbu alebo odpoveď na otázky týkajúce sa našich služieb alebo progamov;
 • keď sa dobrovoľne pripojíte do našich zoznamov.

Pri registrácii do ktoréhokoľvek z našich programov budeme od vás žiadať informácie, ako je celé meno, e-mailová adresa, heslo, dátum narodenia, adresa, PSČ a krajina. Počas aplikácie vás budeme žiadať, aby ste dobrovoľne poskytli ďalšie informácie vrátane napríklad adresy domova, kontaktných údajov tiesňového volania, profilovej fotky, histórie práce a referencií ako aj osobných údajov na osobu, ktorú budeme kontaktovať v prípade núdze (je vašou zodpovednosťou získať súhlas od tejto osoby na zdieľanie jej osobných údajov s nami).

Ak požadujete viac informácií o programe, prejavíte záujem alebo nás kontaktujete online, môžeme vás požiadať o informácie, ako je celé meno, e-mailová adresa a kontaktné číslo.

Citlivé osobné údaje

Informácie, ako napríklad lekárske záznamy alebo výpis z registra trestov, možno považovať za citlivé osobné údaje podľa zákona o ochrane údajov z roku 1998. Tieto údaje zhromažďujeme, aby sme splnili vízové požiadavky stanovené rôznymi medzinárodnými vládami.

Ďalšie citlivé osobné údaje, ako napríklad náboženské pozadie, môžu byť dobrovoľne poskytnuté, aby nám pomohli pri stretnutí so zamestnávateľom alebo umiestnením.

Ak sú údaje zhromaždené alebo anonymizované, takže už nie sú primerane spojené s identifikovateľnou osobou, už nie sú klasifikované ako osobné údaje. Smaller Earth môže túto možnosť použiť na akékoľvek obchodné účely.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov v rámci GDPR

Pri registrácii na program Smaller Earth budeme spoliehať na zmluvu (Contract) ako na zákonný základ na spracovanie vašich osobných informácií. Ako potenciálny zákazník, ktorý sa zaregistruje na program Smaller Earth, budeme musieť spracovať vaše údaje, aby sme vám poskytli naše programové služby.

Pri registrácii marketingovej komunikácie alebo poskytovaní spätnej väzby súvisiacej s programom Smaller Earth sa spoliehame na súhlas (Consent) ako na zákonný základ pre spracovanie. Budete explicitne požiadaní, aby ste nám poskytli súhlas s marketingovou komunikáciou v čase registrácie na program Smaller Earth.

Keď sa spojíte s poskytovateľom programov tretích strán, ktorý môžete navštíviť prostredníctvom webových stránok alebo aplikácií Smaller Earth, tak sa spoločnosť Smaller Earth bude spoliehať na legitímny záujem (Legitimate Interest) ako na náš zákonný základ na spracovanie.

Ďalšie informácie o zákonnom základe spracovania nájdete na internetovej stránke ICO.

Zákonný základ pre spracovanie - trestné údaje

Smaller Earth má zákonný základ podľa článku 6 GDPR (t. J. Zmluva, legitímny záujem) na spracovanie údajov o odsúdeniach alebo trestných činoch v trestnom konaní; spoločnosť má tiež zákonnú právomoc tak urobiť podľa článku 10 GDPR na základe súhlasu dotknutej osoby (príloha 1, časť 3 podľa práva Spojeného kráľovstva). Komplexný register účastníkov odsúdenia za trestné činy sa neuchováva a akékoľvek údaje týkajúce sa odsúdení alebo trestných činov v trestných veciach sa anonymizujú po ukončení doručenia.

Údaje o používaní

Pri návšteve webovej stránky alebo aplikácie Smaller Earth zhromažďujeme údaje o používaní, ktoré sa vykonávajú automaticky na pozadí. Toto zahŕňa:

Informácie o zariadení

Smaller Earth zhromažďuje informácie o zariadeniach, ktoré pristupujú na naše webové stránky a aplikácie vrátane: typu zariadenia, operačného systému zariadení, nastavení zariadenia, ID aplikácií, jedinečných identifikátorov zariadení a prehľadov o zlyhaní. Presné informácie, ktoré zhromažďujeme, sa líšia v závislosti od nastavení zariadenia a systému.

Záznamové dáta

Pri návšteve našich webových stránok alebo aplikácií naše servery automaticky zaznamenávajú informácie v denníkoch serverov. Tieto denníky môžu obsahovať informácie, ako napríklad adresu vášho internetového protokolu, typ a nastavenia prehliadača, odkazové a výstupné stránky, vstupné stránky, prezerané stránky, jazykové preferencie a dátumové a časové pečiatky.

Informácie o polohe

Pri návšteve našich webových stránok alebo aplikácií dostaneme údaje, ktoré nám pomôžu priblížiť vašu polohu - to nám pomôže poskytnúť vám správny jazyk a webové stránky. Môžeme použiť adresu IP z vášho prehliadača alebo zariadenia na určenie približnej polohy.

Súbory cookie

Cookies používame na našich webových stránkach. Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do vášho prehliadača z webovej lokality a ukladajú sa na pevný disk počítača. Podobne ako u mnohých stránok používame na zhromažďovanie informácií aj "cookies", ale informácie nie sú osobne identifikovateľné. Môžete inštruovať váš prehliadač, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby označil, kedy bol odoslaný súbor cookie. Ak neakceptujete súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcie našej webovej stránky.

Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete v našich Pravidlách cookie (Cookie Policy).

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame nasledujúcim spôsobom:

 • pomôcť vám dokončiť svoju prihlášku a pomôcť vám s work and travel prácou s hostiteľskou firmou;
 • posielať e-maily a iné oznámenia týkajúce sa služby, ktorú ste si zaregistrovali;
 • reagovať na vaše otázky a poskytovať podporu zákazníkom;
 • rezervovať služby v mene našich zákazníkov, napríklad lety;
 • pri účtovaní, správe účtov a iných administratívnych úlohách;
 • na zlepšenie služieb a programov, ktoré ponúkame;
 • posielať marketingovú komunikáciu;
 • preskúmať bezpečnostné problémy a predchádzať podvodom.

Ako zverejňujeme alebo zdieľame údaje

Spoločnosť Smaller Earth nepredáva ani neposkytuje osobné údaje nezávislým tretím stranám alebo spoločnostiam na marketingové účely. Vaše údaje zdieľame iba s dôveryhodnými tretími stranami alebo pridruženými spoločnosťami vrátane:

Poskytovateľov služieb

S cieľom poskytovať naše služby zákazníkom využívame poskytovateľov tretích strán v oblastiach, ako je infraštruktúra, e-mailová komunikácia, platobné brány a rezervácie letov.

Partnerov spoločnosti Smaller Earth

Aby sme mohli poskytovať naše služby, všetky údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami na celom svete, ktoré sú pod našou alebo spoločnou kontrolou. Smaller Earth Group Limited kontroluje všetky údaje a je zodpovedný za správu a používanie údajov týmito pridruženými stranami. Pridružené strany potom budú spracovávať tieto údaje. Budeme zdieľať iba údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie našich služieb a využitie dát bude obmedzené len na to. Spoločnosti v rámci Smaller Earth vždy spracovavajú údaje v súlade s politikou ochrany osobných údajov, avšak, kde vnútroštátne právne predpisy ustanovujú požiadavku, ktorá je prísnejšia, ako táto politika vyžaduje, musia sa dodržiavať požiadavky vnútroštátneho práva. Okrem toho, ak vnútroštátne právne predpisy stanovujú požiadavku, ktorá nie je predmetom tejto politiky, musia sa dodržiavať príslušné vnútroštátne právne predpisy.

Naše hostiteľské podniky a poskytovatelia programov

Aby sme mohli poskytovať naše služby pri umiestňovaní v hostiteľských podnikoch alebo u poskytovateľov programov po celom svete, ako sú letné tábory, rezorty alebo dobrovoľnícke programy, budeme s nimi zdieľať požadované osobné údaje. Je to len na účely umiestnenia v hostiteľských podnikoch alebo u poskytovateľov programov a bude sa to uskutočňovať len s Vašim súhlasom pri podpise našich programových zmlúv. Všetky hostiteľské podniky a poskytovatelia programov podpísali dohodu o ochrane osobných údajov so Smaller Earth, ktorá zabezpečuje, že Vaše osobné údaje budú spravované v súlade s politikou GDPR.

Partneri

Aby sme mohli poskytovať naše služby prostredníctvom kultúrno-výmenných programov po celom svete, spolupracujeme s mnohými partnermi, ako sú sponzori a sprostredkovatelia poistenia. V prípade potreby s nimi zdieľame požadované osobné údaje. Je to len na účely poskytovania našich služieb a bude sa uskutočňovať len s Vašim súhlasom pri podpise našich programových zmlúv. Všetci naši partneri podpísali dohodu o ochrane osobných údajov so Smaller Earth, ktorá zabezpečuje, že Vaše osobné údaje budú spravované v súlade s politikou GDPR.

Bezpečnosť, zákonnosť a presadzovanie práva

Smaller Earth môže zdieľať Vaše osobné údaje, aby vyhovovala bezpečnostným, právnym a zákonným požiadavkám.

Dodatočné informácie ohľadom našich partnerov a služieb poskytovaných tretími stranami, nájdete tu.

Zachovanie údajov

Vaše osobné údaje sa používajú len na účely, na ktoré boli zhromaždené, a budú sa uchovávať len tak dlho, kým sú potrebné na plnenie zmluvných, finančných a právnych záväzkov.

Vo všeobecnosti:

 • Ak sa zaregistrujete na niektorý z programov, ale nebudete v ňom pokračovať a nevykonáte platbu poplatku, všetky vaše osobné údaje budú odstránené 3 roky po dátume registrácie.
 • Ak sa zaregistrujete na niektorý z programov a uskutočníte platbu ako potvrdenie pokračovania v programe, vaše osobné údaje (okrem mena, adresy a finančných transakcií) budú vymazané 3 roky od dátumu poslednej platby alebo 3 roky od ukončenia vášho programu (podľa toho, čo nastane neskôr). Všetky ostatné osobné údaje budú vymazané 7 rokov od dátumu poslednej platby.

Vekové obmedzenia

Naše programy nie sú zamerané na kohokoľvek mladšieho ako 16 rokov. Ak sa dozviete, že nám niekto mladší ako 16 rokov predloží osobné informácie bez súhlasu, kontaktujte nás a príslušné údaje vymažeme.

Odkazy

Často zobrazujeme reklamy tretích strán a iný obsah, ktorý odkazuje na externé webové stránky tretích strán. Nemôžeme kontrolovať ani byť zodpovedný za zásady alebo pravidlá ochrany súkromia tretích strán a za obsah, ktorý zobrazujú. Prečítajte si prosím pravidlá ochrany osobných údajov pri odchode z našej webovej stránky a zistite, ako zhromažďujú a spracúvajú vaše údaje.

Zabezpečenie

Veľmi vážne zabezpečujeme ochranu osobných údajov našich používateľov. Podrobnosti o Vašom účte, ako napríklad Vaše heslo, chránia Váš účet, takže by ste mali používať jedinečné a silné heslo. Uchovajte si svoje heslo a obmedzte prístup k Vášmu počítaču a prehliadaču.

Vaše práva

Máte kedykoľvek nárok na:

 • Kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame.
 • Žiadosť o zmazanie alebo obmedzenie vašich osobných údajov.
 • Na opravu akýchkoľvek nepresností údajov, ktoré uchovávame.
 • Nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
 • Žiadosť, aby ste nedostávali od nás žiadne materiály spojené s marketingom, ako sú e-maily alebo korešpondencia.
 • Vznesenie námietky s ICO alebo iným nadradeným orgánom.

Svoje preferencie môžete meniť vo všetkých našich e-mailoch tým, že stlačíte tlačidlo "unsubscribe", v online aplikácii Smaller Earth alebo písomne na:

Smaller Earth, 4th Floor Atlantic Pavilion, Albert Dock, Liverpool L3 4AE OR data@smallerearth.com

Get in Touch