Podmienky služby

Tieto podmienky sa vzťahujú na akékoľvek používanie webových stránok alebo mobilnej aplikácie Smaller Earth (spoločne „Služba“) a pokračovaním v prehliadaní a používaní Služby súhlasíte s dodržiavaním podmienok používania, ktoré spolu s našimi Zásadami ochrany osobných údajov stanovujú náš vzťah s vami vo vzťahu k našim webovým stránkam a aplikáciám. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto podmienok, nepoužívajte našu službu ďalej.

Keď hovoríme „my“, „my“, „naša“ a „Smalšia Zem“, máme na mysli Smaller Earth Group Limited, ktorá vlastní a prevádzkuje všetky značky, ochranné známky a webové stránky Smaller Earth.

Keď hovoríme „vy“, „váš“ a „zákazník“, máme na mysli buď niekoho, kto sa prihlásil do služby Smaller Earth alebo navštevuje naše webové stránky alebo používa niektorú z našich aplikácií.

Prosím, pozorne si prečítajte zmluvy.

Zmeny dohôd

Používanie služby Smaller Earth podlieha nasledujúcim podmienkam používania:

Službu Smaller Earth môžete používať iba:

 • na vaše osobné a nekomerčné použitie, ktoré by malo byť vždy primerané a nezneuživé;
 • získať relevantné informácie, skontrolovať vhodnosť alebo dostupnosť služby alebo programu Smaller Earth;
 • na účely legitímne spojené s prihlásením do programu Smaller Earth;
 • na prístup k informáciám o vašej aplikácii programu, spravovanie vášho účtu alebo kontaktovanie s nami ohľadom vášho programu alebo cestovných opatrení
 • na účely legitímne spojené s prihlásením do programu Smaller Earth;
 • zdieľať vaše recenzie a komentáre k našim programom a službám.

Službu Smaller Earth nesmiete používať:

 • prístup, používanie, extrahovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu alebo informácií zo spoločnosti Smaller Earth na komerčné účely alebo akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný;
 • kopírovať, distribuovať, meniť alebo manipulovať s akýmkoľvek materiálom nachádzajúcim sa na webových stránkach alebo aplikáciách Smaller Earth, či už tlačením, ukladaním na disk alebo prostredníctvom distribúcie;
 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje alebo môže spôsobiť porušenie práv ktorejkoľvek inej strany alebo ktorý porušuje akékoľvek normy, kódexy alebo predpisy uverejnené ktorýmkoľvek príslušným orgánom, alebo
 • získať alebo sa pokúsiť získať neoprávnený prístup k osobným údajom, informáciám alebo údajom o rezervácii;
 • robiť akékoľvek neoprávnené, nepravdivé alebo podvodné poznámky alebo výhrady na Smaller Earth;
 • spôsobom, ktorý by zasahoval alebo ovplyvnil výkon webových stránok alebo aplikácií Smaller Earth.

Odkazy

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo nie sú kontrolované spoločnosťou Smaller Earth.

Smaller Earth nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo praktikami akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ne. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Smaller Earth nenesie zodpovednosť ani priamo ani nepriamo za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo prostredníctvom nich.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše údaje môžeme používať a zdieľať podľa našich Zásady ochrany osobných údajov. Naše zásady ochrany osobných údajov budú považované za súčasť týchto podmienok.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto služba je poskytovaná „tak, ako je“ a Smaller Earth neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implicitné súvisiace s touto službou alebo akýmikoľvek, ak ide o Služby. Všetky poskytnuté informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Za používanie tejto služby preberáte úplnú zodpovednosť. V prípade, že nie ste spokojní so Službou alebo akýmkoľvek Obsahom, vaším jediným nápravným prostriedkom je prestať používať Službu.