Terms of Service

Tyto podmínky se vztahují na jakékoli používání webových stránek společnosti Smaller Earth nebo mobilních aplikací (dále „Služba“) a pokračováním ve vyhledávání a používání služby souhlasíte s následujícími podmínkami použití, které spolu s našimi pravidly ochrany osobních údajů stanovují náš vtah s vámi ve vztahu k našim webovým stránkám a aplikacím. Pokud nesouhlasíte s některými částmi těchto podmínek, nepoužívejte dále naši službu.

When we say “we”, “us”, “our” and “Smaller Earth” we are referring to Smaller Earth Group Limited which owns and operates all of the Smaller Earth brands, trademarks and websites.

When we say “you”, “your” and “customer” we are referring to either someone who has signed up for a Smaller Earth service or is visiting our websites or is using one of our applications.

Please read the Agreements carefully.

Changes to Agreements

The use of a Smaller Earth Service is subject to the following terms of use:

You may only use a Smaller Earth Service:

 • pro vlastní osobní a nekomerční použití, které by mělo být vždy přiměřené a nezneužívající;
 • k získání relevantních informací, zkontrolování vhodnosti nebo dostupnosti služby Smaller Earth nebo jejího programu;
 • k účelům oprávněného přihlášení se do programu Smaller Earth;
 • k získání přístup k informacím o programových aplikacích, spravování svého účtu nebo kontaktování nás v souvislosti s vašim programem nebo cestováním;
 • ke sdílení vašich recenzí a připomínek k našim programům a službá.
 • to share your reviews and comments on our programs and services.

You may not use a Smaller Earth Service:

 • k přístupu, používání, extrahování nebo kopírování jakéhokoli materiálu nebo informací ze služby Smaller Earth, a to na komerční účely nebo jakýkoli jiný účel, který je nezákonný;
 • ke kopírování, šíření, změně nebo manipulování se všemi materiály nacházejícími se na webových stránkách nebo aplikacích Smaller Earth, ať už tiskem, ukládáním na disk nebo distribucí;
 • jakýmkoli způsobem, který způsobuje nebo může způsobit porušení práv kterékoli strany nebo porušuje jakékoli normy, pravidla nebo předpisy uveřejněné příslušným orgánem;
 • k získání nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu k osobním údajům, informacím nebo údajům o rezervacích;
 • k neoprávněným, falešným nebo podvodným poznámkám nebo rezervaci ve službě Smaller Earth;
 • způsobem, který by narušil nebo ovlivnil výkon webových stránek nebo aplikací Smaller Earth.

Links

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Smaller Earth.

Smaller Earth has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Smaller Earth shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such websites or services.

Privacy Policy

Vaše informace můžeme používat a sdílet podle našich pravidel ochrany osobních údajů (Privacy Policy. Our Privacy Policy will be treated as part of these terms.

Disclaimers

Táto služba je poskytována „jako taková“ a Smaller Earth neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, a to ani výslovní, ani přímo související s touto službou nebo jakoukoli její službou. Všechny poskytnuté informace podléhají změnám bez upozornění. Přebíráte úplnou zodpovědnost za používání této služby. V případě, že jste se službou nebo jakýmkoli obsahem nespokojeni, je třeba přerušit používání této služby.